* Školní poradenské pracoviště mnichovické školy pracuje online


Celý tým ŠPP se ihned od počátku situace, ve které jsme se všichni na počátku března ocitli, zapojil do řešení a nabídl podporu všem rodičům, žákům a kolegům.

Tímto bychom chtěly poděkovat vám všem – rodičům, dětem a učitelům za důvěru, se kterou jste se na nás obraceli. Velmi si vážíme toho, jak situaci zvládáte a nebojíte se požádat třeba o radu.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 22. 06. 2020 | Tisk

* Výuka na dálku – každodenní realita dnešních dnů


Zavření školy nás všechny postavilo před nové výzvy.

Ačkoli by se mohlo zdát, že práce z domova je pro kantory jednodušší než každodenní výuka za katedrou, je tomu právě naopak. Řada on-line forem výuky vzniká v rekordním čase a bez dlouhých příprav. Učitelé mnichovické školy pracují s maximálním nasazením a odhodláním být dobrými průvodci v učení žáků. Bakaláři, Teams, Forms, Youtube, WhatsApp, Umíme to, Škola s nadhledem atd. – to jsou jen některé nástroje a aplikace, které s žáky používáme.

Samozřejmě výuka na dálku není jen o technice, ale pedagogické a didaktické postupy je potřeba přenést do online světa. A to není vůbec snadné!


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 22. 06. 2020 | Tisk

* Výtvarně – literární soutěž v době koronavirové


Víte, že Jan Amos Komenský vynalezl prázdniny, procestoval velkou část Evropy a sbíral české písně? A to není všechno, vždyť bez něj by nebyla škola takovou, jakou jí známe dnes - vedle učení i plná zábavy a tvořivosti. A právě proto se ZŠ Mnichovice rozhodla v této komplikované době, zpříjemnit dětem domácí karanténu výtvarně – literární soutěží.

 A téma se nabízí samo – Hrdinové. Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 06. 2020 | Tisk

* Vzpomínky do starého železa nepatří


Určitě se shodneme na tom, že jediné co máme všichni a co nám nikdo vzít nemůže, jsou naše vzpomínky. Vzpomínky však nemají význam jen pro nás. Události, popisované desítkami pamětníků, podávají mnohem objektivnější svědectví minulosti, než jak je zaznamenávají oficiální zdroje poplatné měnící se době a režimu.

Mapování pamětí národa se již téměř dvacet let věnuje nezisková organizace Post Bellum. Do jednoho z jejich projektů s názvem „Příběhy našich sousedů“ se v letošním školním roce zapojili i žáci sedmých a osmých ročníků naší školy. Čtyři skupiny žáků natočily rozhovory se zajímavými pamětnicemi a vyzkoušely si, jak se takové příběhy tvoří. V rámci své práce si část z nich také vyzkoušela natáčení ve skutečném studiu Českého rozhlasu.


Číst celé... | Vydal(a): Roman Kelbich, dne 04. 06. 2020 | Tisk

* PŘIHLÁŠKA DO 6. TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ 2020/2021


V příloze naleznete přihlášku k přijímacímu řízení do 6.třídy s rozšířenou výukou jazyků ve školním roce 2020/2021. Vyplněnou přihlášku zašlete do 20. 6. 2020 na info@zsmnichovice.cz. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE KONAJÍ VE STŘEDU 1. 7. 2020. 

Pouze pro žáky ze spádového školského obvodu (Mnichovice, Hrusice, Struhařov, Všestary, Mirošovice). 

Soubor ke stažení (117 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 29. 05. 2020

* Výuka na 2. stupni - učební plán - školní rok 2020/2021


V příloze naleznete bližší informace k diferenciaci výuky na druhém stupni - tzn. učební plán pro třídy talentové/víceoborové a třídy s rozšířenou výukou jazyků. (Aktualizováno 5/2020)
Soubor ke stažení (1026 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 29. 05. 2020

* OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ DO 30. 6. 2020 - aktualizace


V příloze naleznete pokyn MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku - aktualizovaná verze k 27. 5. 2020. 
Soubor ke stažení (1060 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 28. 05. 2020

index | 8-14 | předchozí | následující | Celkem 442 článků

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server