Zápis ze schůzky dne 24.1.2008

Autor: webmaster <ales.bitter(AT)hasici-kostelecncl.cz>, Téma: ROSa, Vydáno dne: 05. 02. 2008Přítomní členové:  p.Klečková, p.Kubásková, p.Janovská, p.Flajžíková, p.Beharová, p.Hanušová, p.Valentová,  p.Šebková, p. Škobisová  Jako host se schůzky zúčastnila pí ředitelka Erbeková.  ·         Na úvod pí předsedkyně Valentová přivítala všechny přítomné a poděkovala jménem ROSy všem členkám, které se podílely na přípravě a organizaci prosincových akcí Možná přijde i Mikuláš a Vánoční trhy. Poté proběhla diskuse o tom, zda je vhodné akci Vánoční trhy opakovat ve stejném duchu i příští léta. Některé členky i paní ředitelka došly k názoru, že tato akce se svým charakterem příliš podobala Mnichovickému kramaření a mohla by proto ztratit na atraktivitě. V příštích letech by tedy nejspíš bylo lépe pojmout ji jiným stylem, nejspíše jako komerčnější klasičtější vánoční trhy.  ·         V této souvislosti proběhla též diskuse o jiných akcích pořádaných základní školou a o jejich úměrném množství a vhodnosti zařazení místo školní výuky. Přítomné se shodly, že vánoční dílny (probíhající vždy v týdnu před vánoci) by bylo vhodné pořádat podobně jako v minulých letech – tj. s prodejem v budově školy – a to ročně či obrok.  ·         Na den 2. února 2008 byla naplánována akce “Hromnice”, která s úspěchem proběhla v roce 2006, v minulém roce se nekonala z důvodu nepřízně počasí. V případě příznivých podmínek by se v toto sobotní odpoledne opět konal závod dětí ve sjezdu na lyžích na svahu Šibeničního vrchu, organizovaný areálem Šibeniční vrch a ROSou.  ·         Dalším bodem jednání se staly otázky členství v ROSe, finanční zpráva za rok 2007, výše vybraných příspěvků pro rok 2008 a návrh na jejich využití.

 -          Řady členů ROSy opustily: p. Andrlová, p.Lhotová (Při odstoupení od členství je třeba toto písemě ohlásit předsedkyni p. Valentové.)

 -          V letošním roce bylo vybráno 27100,- Kč na příspěvcích a darech, z toho 2600,- Kč jako členské příspěvky 13 členů ROSy.  

-          Škola požádala o příspěvek na autobus a vyplacení zdravotníků na lyžařský kurz 08 a příspěvek na autobus na plavání, případné dofinancování akce “bruslení”, příspěvek na seminář p. Kašpara v průběhu ŠvP společné pro 5.A a 5.B, sloužící k podpoření sociální komunikace a tolerance mezi dětmi v těchto třídách, příspěvek na zdravotníky na všech ŠvP, na protidrogovou prevenci na 2.stupni ZŠ. Další případné požadavky budou adresovány ROSe dle aktuálních potřeb školy v průběhu školního roku.

  

 

Zapsala  Eva Šebková dne 24.1. 2008