Mezinárodní aktivity na Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice

Autor: webmaster <ales.bitter(AT)hasici-kostelecncl.cz>, Téma: Mezinárodní aktivity, Vydáno dne: 11. 09. 2011

Obecnými cíli vzdělávání, tak je definuje školský zákon, je vedle získání všeobecného vzdělání a rozvoje osobnosti člověka, také poznání světových a evropských kulturních hodnot, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k ostatním lidem. A k právě naplňování těchto cílů významně přispívá participace naší školy v mezinárodních programech.

Jsme zapojeni do těchto evropských programů:


Program Comenius - Projekty partnerství škol:


2010 - 2012 G. U. E. S. S (Gardens Unite European Seeds of Success) - Česká republika, Francie, Itálie, Norsko
více na http://g-u-e-s-s.blogspot.com/

2007 - 2009 G. Y. E. C. (Growing Young European Citizens) - Česká republika, Dánsko, Itálie, Polsko, Turecko

2004 - 2007 TRACHIGAMES (Tradicional Children Games)- Česká republika, Polsko, Turecko (Španělsko)


Jazykoví asistenti:

Kevin z Velké Británie - 2013 - 2014


Rodilí mluvčí z USA:

Andrea - 2012, Jewel - 2011

Spolupráce s University of Chester, Velká Británie:
Kayty - 2007, Oliver -2008, Michael -2008, Emma - 2009, Shantelle - 2010

Hostitelská organizace pro jazykové asistenty Comenius - hostili jsme studentku Liise z Estonska

Projekty eTwinning – internetová spolupráce škol:

získání řady ocenění včetně European Quality Labels - např.:

2008 - Tolerance a šikana (spolupráce s Francií) - 3. místo v národní soutěži eTwinning

2007 - Odhalená přísloví (spolupráce s Řeckem) - vítězství v soutěži Safer Internet Day (jedna z 8 oceněných škol na světě)

2009 - Neighbours for a year http://www.zsmnichovice.cz/neighbours

2010 - Amaze me with your eTwinning eye http://www.zsmnichovice.cz/etwinningeye, http://etwinningeye.blogspot.com, http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16953/home
2011 - národní cena - 3. místo v ČR v soutěži eTwinning

Adopce na dálku – adoptované dítě v Keni (ve spolupráci s ROSa Mnichovice)


Program Mládež v akci (ve spolupráci s ROSa Mnichovice):

Mezinárodní výměny mládeže: Mnichovice, Slovensko, Finsko

EVS (Evropská dobrovolná služba) - student Yollan z Belgie


Studijní pobyty pro pedagogy a vedení školy - ARION/SVES: Švédsko, Řecko, Nizozemsko, Irsko, Německo,

Program EU a my: Brusel a Štrasburg