Grantový projekt Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature.

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Supernature - výuka angličtiny, Vydáno dne: 12. 04. 2010

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je zaměřen na zavedení výuky AJ od 1. ročníku ve 13 ZŠ ve Středočeském kraji pomocí výukového programu Super-Nature (SN), který zohledňuje veškeré vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku a podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání s důrazem na environmentální a multikulturní výchovu.

Cílovým výstupem projektu je podpora kurikulární reformy, zvýšení kvality a efektivity výuky anglického jazyka již od 1. ročníku ZŠ a podpora udržitelnosti projektu i po jeho skončení. 

V rámci projektu:
• budou ve 13 podpořených ZŠ na základě školení zvýšeny pedagogické kompetence 39 učitelů AJ o výukový program Super-Nature
• budou aktualizovány ŠVP, učební tématické plány a budou vypracovány metodické postupy s využitím interaktivních způsobů výuky a ICT
• budou zlepšeny technické i materiální podmínky jazykových učeben partnerských škol
• bude realizována pilotní výuka AJ, do které bude zapojeno 780 žáků 1. a 2. ročníků
• bude rozvíjena spolupráce mezi partnerskými školami a realizována důsledná evaluace na všech úrovních projektu.

Cílové skupiny: Učitelé AJ na 13 partnerských školách

Termín realizace projektu: 02/2010 - 9/2011 

Projekt bude realizován na 13 ZŠ Středočeského kraje, které se podílely na přípravě projektu v roli partnerů.

Manažeří projektu:
Mgr. Jana Randáková tel.: 721 456 397, 257 312 630, e-mail: randakova@visk.cz
Mgr. Jaroslav Borský tel.: 721 850 183, 313 517 297, e-mail: borsky@visk.cz