Prevence rizikového chování - aneb přijelo k nám divadlo „VeTři“

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní poradenské pracoviště, Vydáno dne: 15. 12. 2010

Prevenci rizikového chování zařazujeme do našeho školního vzdělávacího programu různými způsoby - formou besed, přednášek, interaktivních seminářů apod.
Tentokrát za námi do školy přijeli herci z divadelního spolku „VeTři“ a velmi poutavým a zábavným způsobem na improvizovaném jevišti ve školní tělocvičně zpracovali témata rizikového chování - bezpečí dětí, šikana a kyberšikana.
Představení vhodně upravili pro jednotlivé věkové kategorie, takže se během jednoho dopoledne v hledišti vystřídaly všechny třídy naší školy.

A jak představení oslovilo naše žáky?
Postřehy dětí z 5.A:
„V úterý 14.12.2010 bylo v ZŠ T.G.Masaryka divadlo. Nebylo to ledajaké divadlo, ale bylo o tom, na co bychom si měli dávat pozor. Divadlo jako prevence. Herci z divadla VeTři- Michaela Marková a Šimon Pečenka- nám zahráli různé scénky o šikaně, kyberšikaně a přepadení. Scénky zahráli tak, abychom viděli, jak to v životě chodí a podobných situací se vyvarovali. Divadlo se nám moc líbilo, ale nikdy bychom takové věci, které nám herci předváděli ve svých rolích, nechtěli zažít.“
„Učili nás, abychom se nestýkali s neznámými lidmi například přes internet, taky abychom nikomu nevyhrožovali a nikoho nemlátili.“
„Radili nám, abychom nechatovali s cizími lidmi, nebyli příliš důvěřiví, nescházeli se s nikým z internetu osobně bez dovolení nebo doprovodu rodičů. Pak nám na scénkách ukazovali, jak probíhá šikana, co to vlastně je a tak.“
„ …ale nebylo to klasické divadlo s kulisami a nebyla to pohádka. Bylo to o nebezpečí na ulicích, na internetu a o tom, jak je důležité dobře vědět, s kým se budeme Dobré fungování školy je vždy podpořeno navázanou spoluprací s obcí, místními sdruženími a organizacemi apod. a samozřejmě s rodiči, čímž jim děkujeme za dobrý tip .stýkat.“
„Bylo to super, ale někdy smutné.“

Dobré fungování školy je vždy podpořeno navázanou spoluprací s obcí, místními sdruženími a organizacemi apod. a samozřejmě s rodiči, čímž jim děkujeme za dobrý tip .