Podpora a rozvoj environmentální výchovy v Základní škole Mnichovice

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Interaktivní metody výuky, Vydáno dne: 26. 04. 2011

     V rámci projektu Interaktivní metody výuky se v klíčové aktivitě 03 učí žáci o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Členové školního ekotýmu (učitelé a žáci) provedli analýzu současné situace a vytvořili desatero naší školy.

       V měsíci březnu byly všechny učebny vybaveny nádobami na tříděný odpad a lisy na plastové láhve. Na jednotlivých chodbách jsou umístěny velké odpadové nádoby, kam každý den třídní služby odnášejí vytříděný odpad. Bohužel zatím nemáme kontejnery přímo u školy, a tak žáci pod vedením učitelů dvakrát v týdnu přenášejí menší školní nádoby do kontejneru na Jánském náměstí. Kromě každodenní starosti o prostředí školy se naši žáci a učitelé aktivně podílí na realizaci dubnových akcí Čistý Ladův kraj a Čistá řeka Sázava.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy