Čistá řeka Sázava 2011

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Interaktivní metody výuky, Vydáno dne: 06. 06. 2011

V sobotu 28. 6. 2011 se v Týnci nad Sázavou v nádherné zahradě Společenského centra konal večer pro dobrovolníky, kteří pomáhali čistit řeku Sázavu.

V letošním roce se čištění řeky účastnilo 19 dětí a tři učitelé z naší školy. Za tři dny odvedli pořádný kus práce a dokázali, že na přírodu skutečně myslí.

Do Týnce jeli jen někteří z nich. Děkujeme rodičům, kteří je tam dopravili. S sebou děti přivezly obrázky s tématikou ochrana přírody a uspořádaly výstavku, která se moc líbila. Prezentovaly školu v krátkém vystoupení na jevišti.

Lada Barešová, Lenka Zajíčková