Testy čtenářských dovedností 2011

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní poradenské pracoviště, Vydáno dne: 14. 06. 2011

Čtení je jeden ze základních předpokladů úspěšného celoživotního vzdělávání. V současné době je tato důležitá součást výuky žáků hlavně na 1. stupni základní školy pod přísným drobnohledem odborné i laické veřejnosti. U dětí záleží zejména na tom, jak dokonale zvládnou techniku čtení, tj. především rychlost čtení a neméně důležité je i porozumění čtenému textu.

Od loňského školního roku provádím jako školní speciální pedagog ve spolupráci s vedením školy v Mnichovicích právě se žáky 1. stupně testy čtenářských dovedností.Zaměřujeme se na obecné dovednosti a hlavně porozumění textu. První rok se testování zúčastnili všichni žáci 1. - 3. tříd. Letos bylo testováno 179 žáků z 1. – 4. tříd. S výsledky je vždy seznámeno vedení školy, potom individuálně třídní učitelé a žáci jednotlivých tříd.

U dětí, které nedosahují doporučené úrovně čtenářských dovedností, zahajuji ve spolupráci s třídním učitelem a po dohodě s rodiči individuální nebo skupinová cvičení.

Již pátý rok se na naší škole žáci učí číst genetickou metodou. Několik selhávajících žáků z 1. tříd (jsou to většinou děti s nedostatečně rozvinutým fonematickým sluchem) seznamujeme po prvním pololetí s analyticko-syntetickou metodou.

Letošní kontrolní testování potvrdilo, že u dětí, které měly v loňském roce ve čtení nějaký problém, došlo k výraznému zlepšení a většina nyní již splňuje kritéria doporučené úrovně čtenářských dovedností. Celkově můžeme říci, že téměř u všech dětí došlo po celoroční práci k výraznému posunu a zlepšení, z čehož máme pochopitelně velkou radost.

Testy čtenářských dovedností chceme předložit dětem i v dalším školním roce a velmi nás zajímá, jaké budou výsledky a jejich srovnání s výsledky dosavadními.

PaedDr. Renata Zemánková, školní speciální pedagog