Spolupráce s Policíí ČR- preventivní program

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní poradenské pracoviště, Vydáno dne: 26. 09. 2011

Již první měsíc školního roku 2011/12 proběhla v naší škole beseda s policistou z oddělení prevence pro Prahu- východ. Přednášku, jejímž hlavním tématem bylo seznámení s trestní odpovědností mladistvých, absolvovali žáci osmého a devátého ročníku.
Sami žáci dvě hodiny „prevence“ zhodnotili následovně:

Preventivní seznámení se zákonem

13.září 2011 se v naší mnichovické základní škole konalo preventivní seznámení se zákonem pro 2.stupeň- přednáška a beseda s nadporučíkem Zdeňkem Chalupou z oddělení prevence Policie ČR- tiskového mluvčího Policie Prahy-venkov. Seznámil nás s některými důležitými paragrafy trestního zákona i sazbou pro nezletilé a mladistvé.
Dozvěděli jsme se, k čemu slouží a jak funguje trestní rejstřík a jaké následky můžeme nést za své chování, pokud porušíme zákon.
Myslíme, že tyto základní informace bychom měli znát nejen my, ale i každý dospělý, který by s ním měl obeznámit i své děti. Dále jsme kromě výkladu viděli i filmovou ukázku založenou na pravdivých událostech. Jednalo se o příběh skupiny lidí, kteří se špatně chovali nejen k ostatním (krádeže, loupežná přepadení, apod.), ale nakonec i k sobě samým (alkohol, drogy...). I když jako polehčující okolnost se ukázal během filmu fakt, že pocházeli z rodin se špatným zázemím, že o ně nikdo nepečoval, nikdo se o ně nestaral a nezajímal, a tudíž to neměli v životě vůbec lehké. Název "Zničené životy" mluví sám za sebe.

Děkujeme za tyto dvě zajímavé hodiny v naší škole, protože vždy je dobré si připomenout, abychom vždy včas byli schopni si uvědomit, jak se chováme, jak jednáme a že každý čin, který spácháme v rozporu se zákonem a naším svědomím, bude náležitě potrestán.

 „Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.“ (Marcus Tullius Cicero)

Lucie Matysová, Leona Stránská- 8.A