Environmentální kurz pro pedagogy

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Interaktivní metody výuky, Vydáno dne: 09. 07. 2011

V červnu 2011 se mnichovičtí učitelé zúčastnili zahajovacího semináře v rámci environmentálního vzdělávání. Školení připravili pracovníci Muzea Říčany v areálu Hájovny Světice.

Učitelé museli zvládnout i praktické úkoly přímo v přírodě. Další semináře budou realizovány ve školním roce 2011/12 a jsou zaměřeny na celkové provázání ekologické výchovy s výukou jednotlivých předmětů a na podporu a rozvoj environmentální výchovy v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice.