SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 2015 - 2018

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školská rada, Vydáno dne: 12. 02. 2015

1/3 členů volená za zákonné zástupce žáků:
Michal Bláha
Mgr. Jitka Hánová - předseda
MgA. Milan Krajíček

1/3 členů jmenovaná za zřizovatele Město Mnichovice:
Simona Skácelová
Miloslav Šindelář
Mgr. Jakub Žvejkal

1/3 členů volená za pedagogické pracovníky:
Mgr. Veronika Antonínová - zapisovatelka
Mgr. Lenka Babišová
Ing. Mgr. Ildikó Šalamova