Metodická a jazyková podpora výuky AJ na ZŠ

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: EU peníze školám, Vydáno dne: 05. 10. 2012

Název projektu: Metodická a jazyková podpora výuky AJ na ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3787

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola T.G. Masaryka Mnichovice okres Praha východ., příspěvková organizace

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Mgr. Marcela Erbeková

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole v souladu s Švp.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo těmito procesy:
- Tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů, kdy pro zkvalitnění a zpestření výuky chceme vytvořit celkem 420 DUM, které budou následně ověřeny ve výuce.
- Metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků v cizím jazyce, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
- Individualizací výuky cizích jazyků prostřednictvím dělení hodin.

logo_penizeskolam