ROSa aktuálně

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: ROSa, Vydáno dne: 09. 05. 2013

Kdo jsme?

 

Občanské sdružení rodičů a přátel školy ROSa Mnichovice oficiálně vzniklo v lednu 2005, jeho přípravný výbor však začal pracovat již v září 2004. Jak z názvu vyplývá, jsme rodiče mnichovických školáků.Proč jsme tady?

 

  •  Tvoříme most mezi rodiči a pedagogy. Na jedné straně učitelé vědí, že se mají kam obrátit o pomoc při zajišťování mimoškolních akcí, na straně druhé mohou rodiče prostřednictvím našeho sdružení informovat vedení školy o svých případných problémech, týkajících se výuky nebo provozu školy, připomínkách a námětech k řešení. Vzhledem k tomu, že schůzek ROSy se vždy účastní vedení školy, žádné téma nezůstane nevyslyšeno ani odloženo bez dalšího řešení. Naše setkání jsou otevřená všem, kteří mají co říci k tématům škola - děti - rodiče.

 

  • Velice podstatnou a důležitou součástí naší činnosti je finanční podpora žákovských potřeb. Mimo žádostí o dotace jsou finance získávány od rodičů formou pravidelného ročního příspěvku.

 

  • V neposlední řadě je jednou z našich hlavních funkcí spolupráce se Základní školou T. G. Masaryka a městem Mnichovice na organizaci tradičních akcí pro děti i při otevírání nových projektů.

 

 

ROSa svou činností významně posílila spolupráci rodičů se základní školou a stala se součástí                   společenského života v Mnichovicích. Naše sdružení je přístupné všem, kdo mají zájem o jeho činnost                                   a chtějí s ním jakýmkoliv způsobem spolupracovat. Členství ve sdružení není k této spolupráci podmínkou.

 

                                                                                                  Margita Valentová

                                                                                                  předsedkyně

 

                                                                                                  OS ROSa Mnichovice

                                                                                                  Bezručova 346

                                                                                                  251 64 Mnichovice

                                                                                                  rosa.mnichovice@seznam.cz

                                                                                                  Telefon: 323 640 330 (kancelář ZŠ)