Výjezd našich žáků na Sicílii - březen 2015

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Naše projekty, Vydáno dne: 03. 05. 2015

Naši žáci jsou aktivně zapojeni do projektů přesahujících nejen naši školu, ale i Mnichovice a dokonce také Českou republiku.

Účastníme se mezinárodního projektu v rámci evropského partnerství škol - ERASMUS+ s názvem E. C. B. C. (European Contest: a Bilingual Challenge = Evropská soutěž: dvojjazyčná výzva), na kterém spolupracujeme se školami ze Španělska, Itálie, Polska, Německa, Francie a Turecka. Tento projekt byl schválen v září a do této doby žáci již absolvovali výjezd do Španělska a v týdnu po jarních prázdninách do Catanie, hlavního města Sicílie.Týden, kdy děti byly ubytované v sicilských rodinách, jim poskytl obrovský vklad do života – v komunikaci byly odkázané v převážné míře samy na sebe a jen na nich záleželo, jak se zdokonalí po jazykové, ale i sociální stránce.

Jsme na naše děti opravdu pyšní, protože se do všech aktivit výjezdu zapojily velmi činorodě – od bezproblémového zajištění svých vlastních potřeb, přes navazování nových kontaktů v rodinách i mezi ostatními účastníky, až po prezentaci naší školy a českého výtvarného umění. Kdo ví – třeba jim teď navázaná přátelství vydrží až do dospělosti!

Příští výjezd se uskuteční na konci května, a to do Polska.

Ing. Milena Flajžíková