Kramaření Extra - 30. 5. 2015 (benefiční akce na obnovu hřiště Podhorky)

Autor: Dominika Švehlová <dominika.svehlova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 06. 06. 2015

Letošní Kramaření bylo trochu jiné. Proto také název Kramaření Extra. Naše třída 7. B. se zapojila do programu Extra třída  www.extratrida.cz, se kterým přišla obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Na začátku školního roku jsme si vybrali udělat něco pro obnovu hřiště Podhorky a požádali jsme město, zda bychom se letos mohli zhostit pořádání Kramaření (samozřejmě stále ve spolupráci a pod patronátem města Mnichovice). 

 

 Nejprve jsme dopoledne přichystali hry pro všechny děti na hřišti Podhorky. Ti co přišli, si zkusili přetahovanou lanem, házet míček do kyblíku, shazovat kuželky, skákat v pytli, zastřílet ze vzduchovky, zjistit, jak jsou na tom s pamětí při tzv. Kimově hře a plno dalších soutěží. Vysoutěžené body pak mohli proměnit na našem "trhu starých hraček" za hračku dle vlastního výběru.

Vše se rozběhlo úplně úžasně, v jednu chvíli jsme nestačili odbavovat soutěžící a u stánku s občerstvením (který zařídila rodina Trnkova a jejíž celý výtěžek věnovali na hřiště) se vytvořila dlouhá fronta. Bohužel cca v 11:00 začalo pršet a protože pršelo asi hodinu, Podhorky se rychle vylidnili. Přesto dopoledne hodnotíme jako velmi úspěšné, už na Podhorkách jsme vybrali první příspěvky na obnovu hřiště.

Celá akce pokračovala od 13:00 na Masarykově náměstí, jejíž program jsme až do 17:00 připravovali sami. Dali jsme ho dohromady, obvolali všechny účinkující a celou akci jsme také moderovali. Na pódiu i pod ním se nám představili se svým vystoupením děti z MŠ a třídy 1. stupně ZŠ v Mnichovicích; poslechli jsme si školní kroužek malých flétnistů; zazpíval nám školní sbor a mladá zpěvačka Nela Hofmanová; zahrála školní kapela 9.B; vystoupili různé taneční skupiny - gymnastky 7.B, Madonny rock'n'roll, Team GJ a taneční country skupina Podkovička. Zkrátka program byl velmi pestrý a každý si určitě přišel na své.

Naštěstí odpoledne už se počasí umoudřilo a přestože to chvílemi vypadalo, že bude pršet, nakonec spadlo jen pár kapek, které v tom horku stejně nikomu nevadily.

Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na Kramaření podíleli - od rodičů a dětí, kteří nám do třídy posledních 14 dní přinesli neuvěřitelné množství hraček, přes pečící maminky, babičky, tetičky (ale určitě i tatínky, dědečky a strýčky), pedagogickému sboru naší školy, celému městu Mnichovice a jejich zaměstnancům, kteří nám se vším pomohli a v neposlední řadě všem těm, kteří jakkoli přispěli na obnovu hřiště Podhorky.

 

DĚKUJEME TŘÍDA 7. B