Obhajoby závěrečných prací

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 27. 08. 2015

Základní vzdělávání naši deváťáci završí obhajobou své závěrečné práce, na které pracují systematicky celý školní rok.

Zpracují verzi ve Wordu a v powerpointu, kterou pak veřejně prezentují před komisí složenou z učitelů školy a členů zastupitelstva města nebo školské rady. V loňském školním roce byl jako „externista“ v komisi přítomen pan Michal Bláha a jeho postřehy, dotazy a zkušenosti z praxe jsou při obhajobách velkým přínosem.Žáci deváté A i B představili svá témata, ve většině dokázali zaujmout publikum i komisi.

Opět se ukázala jako velmi zásadní volba tématu celé závěrečné práce. Pokud si žáci vyberou opravdu to, co je zajímá, o čem se chtějí dozvědět více informací, mají vnitřní motivaci téma nahlédnout jako nějakou problémovou oblast, kterou chtějí probádat a předat zjištěné informace dál, práce i prezentace je výborná.

Mohli jsme se takhle obdivovat zaujetí pro hudební oblast - bicí a saxofon, sportovní témata - basketbal, florbal, taekwon-do, silniční cyklistika, tenis, plážový volejbal, snowboarding, témata z umělecké oblasti a psychologien- kreslení pravou mozkovou hemisférou, noční můry a noční děsy, sebepoškozování, sociologická témata - chudoba v Africe, ideál ženské krásy, témata z oblasti zájmů - airsoft, detektor kovu, čtyřkolky, piráti, dinosauři atd.

Myslím, že můžeme být právem pyšní na to, co loňští deváťáci opět zvládli, oni sami si uvědomili, že dokáží systematicky pracovat, získat informace, prezentovat je a obhájit své názory a postoje.

Laďka Kočvarová, učitelka