NAŠE ÚSPĚCHY 2014/15

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Naše úspěchy, Vydáno dne: 08. 11. 2015

NADPRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY V TESTOVÁNÍ
Pravidelně provádíme porovnávání našich žáků s ostatními v rámci testování Scio. Výsledky žáků 6. ročníku v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Výsledky žáků 9. ročníku v německém jazyce jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům. Učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Výborně dopadli žáci rovněž v testování anglického jazyka: Více než 20% našich deváťáků dosáhlo úrovně B1 (lehčí forma maturitní zkoušky).

CERTIFIKÁT SCIO ZA NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK
Karolína Schneiderová získala ocenění za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testování českého jazyka a matematiky.

EUROPEAN QUALITY LABEL
Mezinárodní projekt "Life on the Europlanet" obdržel evropský certifikát kvality.

PUTOVNÍ POHÁR MALÝCH ATLETŮ
Žáci 1. stupně vyhráli atletickou olympiádu v Senohrabech.

1. MÍSTO – ŠTAFETOVÝ POHÁR 2015
Naši běžci zvítězili v okresním kole v Benešově.

EXTRA TŘÍDA 7. B získala celostátní ocenění za zorganizování benefiční akce na podporu vybudování nového multifunkčního hřiště Podhorky.