Fotografická soutěž ve 4. B

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 14. 12. 2015

V průběhu měsíce listopad probíhala ve třídě 4. B fotografická soutěž na téma „Podzim“.

Všechny vystavené fotografie vytvořily děti ve spolupráci s rodiči. Byla to úžasná přehlídka našeho krásného a barevného podzimu. Obrázků se sešlo mnoho a rozhodování o tom, který z nich je ten nej … bylo velice těžké.

Po sečtení všech hlasů se na prvním místě umístila fotografie od autora Miroslava Šimánka.

Na druhé místo se probojoval obrázek, který vytvořil Jan Jakub Volek a na krásném třetím místě se umístil Daniel Tesařík.

Výhercům gratuluji a přeji mnoho dalších fotografických úspěchů.

Všem ostatním dětem a jejich rodičům patří mé veliké díky za účast v soutěži, ochotu spolupracovat a hlavně jejich nadšení. Všechny děti byly za svou snahu odměněny sladkým dortíkem. A moc nám chutnalo :o)

Za všechny své žáčky děkuji Vám všem, kteří jste přijali naše pozvání na výstavu a přišli jste děti podpořit. Bez Vašich hlasů bychom to nezvládli!! Děkujeme.

Děti ze 4. B a třídní učitelka Jana Cháberová