Dělat hvězdy se už nebojíme

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 05. 01. 2016

Větu: „Škoda, že už to končí…“ jsme nejednou vyslechli od našich čtvrťáků.

V předvánočním čase totiž skončily jejich lekce gymnastického kurzu...Základní škola, ve spolupráci s mnichovickým gymnastickým centrem, umožnila všem třídám čtvrtých ročníků absolvovat v deseti lekcích základy gymnastické průpravy.

To, co se zdálo být na začátku kurzu nemožné, že totiž všichni budou chodit po kladině, dělat výmyky na hrazdě, šplhat po laně, skákat přes bednu a dělat kotouly při seskoku z trampolíny,…. se v průběhu výukových lekcí stalo realitou. Při závěrečné hodině pak všichni (rozumí se i kluci) předvedli, že dělat hvězdy už se nebojí….

Spolupráce školy a mnichovického gymnastického centra tímto zdaleka nekončí. Hned od února začínají nové lekce, tentokráte budou těmi nadšenými cvičenci naši prvňáčkové a děti z přípravné třídy.

Velmi děkujeme lektorkám, zejména pak paní Tereze Hájkové, která nás při lekcích doprovázela nejvíce, za profesionální přístup, zajímavé vedení lekcí a příjemné zážitky, které nám zpestřily hodiny tělesné výchovy.

Všem pak přejeme mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce a nemalý kus toho sportovního štěstí….

Za všechny čtvrťáky Ing. Petra Knetlová