Skvělý úspěch našich žáků na atletické olympiádě v Senohrabech

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 20. 05. 2016

V pátek 20.5. vyrazila početná skupina dětí z 1. stupně spolu s deseti deváťáky bojovat o putovní pohár malých atletů do Senohrab.

Soutěžilo se ve 4 disciplínách - v běhu na 60 m a 300 m, skoku do dálky a hodu míčkem, ve 4 věkových kategoriích - dívky 1. - 3. třída, chlapci 1. - 3. třída, dívky 4. a 5. třída a chlapci 4. a 5. třída.

Deváťáci byli velkou pomocí při organizaci jednotlivých závodníků a disciplín.

Všichni bojovali jako o život, ti mladší jeli na zkušenou, atmosféra byla úžasná a všichni v koutku duše doufali, že i letos se podaří vybojovat pohár...

POVEDLO SE! Radost veliká a chuť do dalších bojů ještě větší.

Tak zase za rok!!!Nejúspěšnějšími závodníky byli:
 
1.místo 
60m - Jakub Šafařík 4. třída
300m - Karolína Čumpelíková 5. třída,
            Matyáš Hána 5. třída
skok do dálky - Tomáš Veverka 3. třída
                         Matěj Palata 4. třída
                         Karolína Čumpelíková 5. třída
míček - Karolína Čumpelíková 5. třída
štafeta 4x150 m - Agáta Plánková, Kačka Síkorová, Adéla Vorlová, Tereza Laitlová - všechny 3. třída
                             Tomáš Veverka, Adam Holík, Ondra Kopecký, Matěj Tesařík - všichni 3. třída
                             Matyáš Hána, Jirka Beneš - oba 5. třída, Šimon Pacourek, Pepa Trnka - oba 4. třída
                                              

2. místo
300m - Adéla Vorlová 3.třída
            Adam Holík 3. třída
skok do dálky - Adam Holík 3. třída
                         Adéla Vorlová 3. třída
                         Johana Kotoučová 5. třída
                         Šimon Pacourek 4. třída
míček - Patricie Procházková 3. třída
           Ondřej Kopecký 3. třída
štafeta 4 x 150m - Johana Kotoučová, Karolína Čumpelíková - obě 5. třída, Eliška Vosátková, Julie Smíšková - obě 4. třída
 

3. místo 
60 m - Anežka Doležalová 3. třída
           Matěj Tesařík 3. třída
300 m - Agáta Plánková 3. třída
             Ondřej Kopecký 3. třída
skok do dálky - Agáta Plánková 3. třída
                         Jirka Beneš 5. třída
míček - Kačka Síkorová 3. třída
            Honza Slavíček 3. třída
            Jirka Hladík 5. třída
 
Mgr. Lenka Babišová