Veřejné obhajoby závěrečných prací žáků devátého ročníku v ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 29. 06. 2016

Povinnou školní docházku žáci našeho devátého ročníku zakončili obhajobou své závěrečné práce, na které pracují systematicky celý školní rok.

Během této doby vypracují písemnou verzi své práce, ta dostane tištěnou podobu, a v powerpointu připraví prezentaci své závěrečné práce, kterou pak veřejně obhajují před komisí složené z učitelů školy a členů zastupitelstva města nebo školské rady.

Letos jsme rozšířili komisi dokonce i o paní starostku Petru Peckovou, paní místostarostku Margitu Valentovou, tajemnici Miroslavu Vojtíškovou. Ze školské rady v naší porotě zasedla i předsedkyně školské rady paní Jitka Hánová, paní Veronika Mitlöhnerová a pan Milan Krajíček. Jejich postřehy, komentáře, hodnocení a zkušenosti z praxe jsou při obhajobách velkým přínosem.

Děkujeme …V letošním školním roce 2015/16 jsme během obhajovacího třídenního maratonu od 13. do 15. června zhlédli a slyšeli 34 obhajob závěrečných prací na nejrůznější témata.

Žáci publikum i komisi ve většině zaujali například oblíbenými tématy ze sportovní oblasti: ragby, lední hokej, taekwon-do, taneční sport, volejbal, jóga, potápění. Dále jsme mohli nahlédnout do těchto prezentovaných oblastí: z historie - bitvy o Británii a u Stalingradu, z okruhu přírodních věd obecná témata: smysly, Slunce a z fauny: německý ovčák, kavkazský pastevecký pes, králíci, burunduk páskovaný, dokonce naživo k nám zavítal i chameleon jemenský. Objevila se i témata zahalena tajemstvím – Titanic, smrt a posmrtné životy, Bermudský trojúhelník, deja-vu, Zodiac, 11. září 2001. Z umělecké oblasti: Walt Disney a svět animovaného filmu, Jurský park, zdobení tetováním a piercingem a velmi mnohovrstevné téma práce s názvem Marta Kubišová. Zároveň i práce Stephen Hawking v sobě zahrnovala širší tematické spektrum.

Opět se ukázala jako velmi zásadní volba tématu celé závěrečné práce. Pokud si žáci vyberou opravdu to, co je zajímá, čím sami žijí - např. youtube, plastikové modelářství, hasiči, parkour, nebo o čem se chtějí dozvědět více informací, mají vnitřní motivaci téma nahlédnout jako nějakou problémovou oblast, kterou chtějí probádat, a předat zjištěné informace dál, práce i prezentace je zdařilá.

I letos mohou být naši deváťáci (určitě jejich většina) hrdí na to, co ve svém věku a se svými zkušenostmi zvládli – prezentovat svou práci v jistých případech i před cca šedesáti spolužáky, komisí, paní starostkou, návštěvou učitelů z Polska, vedením školy – to chce opravdu odvahu. Dokázat něco vytvořit na zvolené téma, získat, utřídit a analyzovat informace, systematicky pracovat, mít svůj názor, obhájit ho a dát najevo své postoje … to jsou jistě dovednosti, které se v životě budou náramně hodit všem.

Za komisi ZP Ladislava Kočvarová - učitelka.