Školní kolo recitační soutěže 2016

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 03. 01. 2017

14. prosince jsme již tradičně před Vánoci uspořádali školní kolo recitační soutěže.
 
Dopoledni stráveném s poezií předcházela třídní kola, ve kterých každé dítě nahlédlo do světa poezie a básničku podle svého vkusu se naučilo a ve třídě před spolužáky odrecitovalo.
Do školního kola postoupili ti, kterým se recitace vydařila ve třídě nejlépe.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Umístění na předních třech místech bylo následující:
Přípravné a 1. třídy: 1. místo - Jan Štěrba 0. A, 2. místo- Kateřina Kusá 1. A, 3. místo - Jiří Janovský 1. B
2. a 3. třídy: 1. místo - Sára Mullerová 2. D, 2. místo- Tomáš Pazdera 2. A, 3. místo - Julie Vosátková 3. A
4. a 5. třídy: 1. místo- Adam Hladík 4. C, 2. místo - Vojtěch Růžička 4. B, 3. místo - Eliška Kašparová 4. B
6. - 9. třídy: 1. místo - Natálie Birdová, 2. místo- Zuzana Tučková 6. C, 3. místo - Veronika Liebigová 6. B

Gratulujeme těm, kteří byli nejlepší, a velmi oceňujeme i ty, kteří si nějakou básničku vybrali, oblíbili a rádi přednesli ostatním.

Laďka Kočvarová - učitelka