Mnichovičtí deváťáci patří mezi nejúspěšnější v testování škol

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Naše úspěchy, Vydáno dne: 08. 02. 2017

Testování žáků je jedním z nástrojů, jak změřit kvalitu vzdělávání. I my v Mnichovicích každoročně ověřujeme znalosti a dovednosti u našich studentů pomocí celostátních testů Scio.

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice se opakovaně řadí mezi úspěšné školy. V matematice obstáli letošní deváťáci na výbornou. Gratulujeme!

Matematika - nadprůměrný výsledek, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol

Český jazyk – lepší výsledek než polovina zúčastněných škol

Porovnáním výsledků žáků s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají jejich studijním předpokladům. Výsledky v matematice jsou dokonce na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.