Zahajujeme další etapu dostavby školy – tělocvična, šatny, výtah

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 04. 2017

 Máme velkou radost z toho, že se podařilo získat finance a vyřídit všechny potřebné administrativní úkony. Další stavební práce tak mohou pokračovat.

Do podzimu budeme mít k dispozici nové šatny a výtah. Do konce února 2018 bude stát nová tělocvična.

Určitě je to skvělá zpráva! Na druhou stranu si ale plně uvědomujeme, že stavební práce v areálu školy s sebou nesou zvýšené požadavky nejen na zhotovitele stavby, ale i na všechny ostatní. Hlavní prioritou je zajištění bezpečnosti všech: žáků, zaměstnanců i návštěvníků školy. Velká pozornost je věnována koordinaci prací s ohledem na školní výuku a na provoz v celé lokalitě. O průběhu stavby a potřebných přijatých opatření vás budeme průběžně informovat. Pro dopravu dětí do/ze školy využívejte zejména vchod od parku z Jánského náměstí. Nevstupujte do označeného prostoru staveniště a respektujte prosím všechna dopravní omezení.

Shodně jako při minulých stavbách se každý týden koná kontrolní den za účasti techniků, zástupců města a vedení školy. Pověření pracovníci budou pravidelně kontrolovat stavbu, aby probíhala tak, jak má a naplánované práce se skloubily s provozem školy.

Věřím, že se nám podaří vše dotáhnout do zdárného konce a nová tělocvična začne sloužit dětem a mnichovickým sportovcům.

Marcela Erbeková, ředitelka školy