Rodičovská kavárna - přednáška PhDr. Mariana Jelínka, PhD.

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 26. 04. 2017

 "...náš osobní vývoj směřuje od toho, že se nejprve jako malé děti učíme z vlastní iniciativy, z touhy objevovat stále nové a překonávat výzvy až do období, kdy si nové znalosti a dovednosti osvojujeme proto, že tomu tak chtějí jiní.

S tím souvisí i motivace našeho jednání. Velice často se stává, že naše zaměstnání vykonáváme pouze pro nějaký vnější efekt (materiální odměnu či uznání ostatních) a nikoliv proto, že nás určitá aktivita baví.

A tak se vlastně připravujeme o pocit naplnění a radosti z toho, co děláme..."

  Marian JelínekA reakce publika?

Rodič Marek Hofta: 

Dobrý den, paní ředitelko.

Chci ještě dodatečně poděkovat za organizaci rodičovské kavárny.

Za mne je stěžejní fakt, že se vůbec takováto akce v Mnichovicích za podpory školy a na její platformě udála.

Vůbec to nepovažuji za samozřejmost, ale za velký nadstandard a doufám, že jej ocení i ostatní posluchači.

S pozdravem Marek Hofta