Mikulášská nadílka v roce 2017

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 30. 12. 2017

V úterý 5. prosince 2017 žáci a žákyně devátého ročníku v maskách pekelníků, andělů a Mikuláše vyrazili do školy v Bezručově ulici a na náměstí k nejmladším dětem i do místní mateřské školky.

Mikuláš dětem přečetl z knihy hříchů, kdo z nich se má v příštím roce polepšit, čerti se porozhlédli, jestli není někdo hoden umístění do pytle a následně do pekla, andělé vlídně hladili a děti chránili svými křídly. Po krátkém pěveckém či recitačním vystoupení malých dětí „nadpřirozené bytosti“ rozdaly dětem mikulášskou nadílku. Cestou přes náměstí průvod navštívil Infocentrum Mnichovice a paní starostku.

Za ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice Ladislava Kočvarová