Spolupráce mezi ZŠ a MŠ

Autor: Veronika Antonínová <vantoninova(at)seznam.cz>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 25. 06. 2018

V úterý 5.6. 2018 žáci ZŠ z výběrového bloku Záhady přírody navštívili MŠ s výukou na téma ,,Listnaté stromy a keře v zahradě mateřské školy“. 

Akce byla zaměřena na žáčky z předškolních tříd MŠ. Cílem bylo naučit je rozpoznat listnaté a jehličnaté stromy a vnímat rozdíly mezi keřem a stromem.

Výuka probíhala venku v zahradě, krásné přírodní učebně. Po vytvoření pracovních skupin a vzájemném seznámení následovala prohlídka zahrady s určením konkrétních druhů stromů a keřů. Každá skupina si vybrala jednoho zástupce, kterého ztvárnila v podobě papírového výtvoru. Na závěr všichni společně v kruhu prezentovali své výsledky s upřesněním místa, kde v zahradě daný strom či keř roste. Skupiny představily lípu, javor, dub, z ovocných stromů jabloň a jediný keř lísku.

Sluníčko nám svítilo nad hlavou, práce šla od ruky, čas rychle plynul. Věříme, že všichni zúčastnění si tuto akci užili. Těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce 2018/2019. 

 

Za tým žáků a vedení bloku Záhady přírody,

Jana Jelínková