Přípravné kurzy k britským mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL - základní informace

Autor: Dominika Švehlová <dominika.svehlova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Přípravné kurzy AJ, Vydáno dne: 12. 09. 2018Na naší škole probíhají od školního roku 2012/2013 pro žáky 3. - 9. tříd přípravné kurzy angličtiny k britským zkouškám Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) - Starters, Movers, KET a PET. 

Starters - 3. třídy, Movers (4. a 5. třídy), KET (6. a 7. třídy) a PET (8. - 9. třídy)

 

Od 4. třídy jsou kurzy rozděleny na dva roky vzhledem k časové dotaci a množství probíraného učiva. Děti nicméně každý rok jezdí do 1. jazykové školy Horáčkova do Prahy na zkoušky nanečisto, aby si je vyzkoušely (i v případě, kdy je probrána pouze polovina učiva). Navíc diplom z těchto zkoušek ukazuje pokrok dětí v kurzu.

 

          Přípravné kurzy rozšiřují výuku anglického jazyka ve škole a lze je považovat za přípravu k přijímacím zkouškám do třídy s rozšířenou jazykovou výukou nebo na střední školu. Nejedná se o doučování.

     Více informací o mezinárodních zkouškách naleznete na stránkách Britské rady www.britishcouncil.cz