NAŠE ÚSPĚCHY 2017/2018

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Naše úspěchy, Vydáno dne: 03. 09. 2018

NADPRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY V TESTOVÁNÍ 2017/2018 
Škola získala certifikát „Pečujeme o vzdělávání“ za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání. Pravidelně provádíme porovnávání našich žáků s ostatními v rámci testování Scio. 

Výsledky žáků 9. ročníku byly nadprůměrné - v matematice patříme mezi 20% nejúspěšnějších škol. 
V českém jazyce měli žáci lepší výsledek než 70% zúčastněných škol. 
Studijní potenciál žáků je využíván optimálně.

Testování anglického jazyka SCATE: 
Výborně dopadli žáci rovněž v testování cizích jazyků: 
1 žák dosáhl úrovně C1, 1 žák dosáhl úrovně B2, 15 našich deváťáků dosáhlo úrovně B1 (požadovaná znalost k maturitě). 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2017/2018 (9. ročník)
Gymnázia a lycea 13 – tj. 27,7% 
Střední škola s maturitou 29 – tj. 61,7% 
Střední odborné učiliště 5 – tj.10,6% 

1. MÍSTO V OLYMPIÁDĚ Z ČESKÉHO JAZYKA 
Karolína Schneiderová zvítězila v okresním kole. 

2. MÍSTO V CHEMICKÉ OLYMPIÁDĚ 
pro Michala Doušu v okresním kole a 4. místo v kraji. 

MATEMATICI USPĚLI V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI PANGEA 
Tomáš Šustr a Vojtěch Růžička se umístili na 2. a 4. místě v kraji a postoupili do celostátního finále. 

VÍTĚZSTVÍ V PLAVECKO – BĚŽECKÉM POHÁRU 
Ondřej Růžička vyhrál okresní kolo a vybojoval 2. místo v kraji. Vojtěch Růžička získal 2. místo v okresním i krajském kole. 

SKVĚLÝ ÚSPĚCH FOTBALISTŮ V MC´DONALD CUP 
Malí fotbalisté vybojovali 2. místo v okresním kole.

VÝHERCI VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ 
Mikuláš Bor, Zuzana Ondráčková a Karolína Schneiderová uspěli v celostátních soutěžích.