Školní betlém na ČT

Autor: Roman Kelbich <r.kelbich(at)gmail.com>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 05. 01. 2019

betlem

Školní betlém, který o loňských Vánocích 2017 vytvořili naši žáci z volitelných bloků "Grafické studio" a "Práce se dřevem" se už dvakrát dostal na ČT. Loni to bylo video zachycující proces vytváření tohoto betlému, které se dostalo do dětských Zpráviček na ČT :D. Na letošní Vánoce 2018 se dostala reportáž z jeho instalace na přístřešek nad hlavním vchodem do školy do vánoční ireportérské soutěže, kterou video vyhrálo. Přikládáme sem tedy video, ve kterém uvidíte letošní vánoční ireportérskou soutěž a poté loňskou reportáž v dětských zprávičkách.

 Zde se můžete podívat na video, ve kterém uvidíte letošní vánoční ireportérskou soutěž a poté loňskou reportáž v dětských zprávičkách.