ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD 2019

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 09. 2019

Vyučujeme pouze ve velké škole Bezručova (malá škola na náměstí je zatím mimo provoz).

Je to náhradní řešení nebo příležitost zařadit pravidelné projektové dny do rozvrhu?Na jaře 2019 začala přístavba nových odborných učeben v budově na náměstí. Do školy během prázdnin zateklo, což významně ovlivnilo stavební plán, a třídy ve spodních patrech zatím nemohou být dětem k dispozici (předpokládáme do listopadu 2019 – cca 10 týdnů). Po pečlivém zvažování různých náhradních variant učeben k výuce jsme přistoupili k následujícímu řešení: 

Žáci prvních tříd budou umístěni ve třídách letošních třetích ročníků ve škole v Bezručově ulici, a to po celou dobu stavby budovy na náměstí. V těchto místnostech bude probíhat i odpolední družinový provoz pro prvňáčky. 

Hlavní myšlenkou celého konceptu náhradního řešení je maximálně zachovat výuku vzhledem k věkové kategorii žáků: Prvňáčci potřebují jako noví školáci nejvíce jistotu prostředí, a proto budou všechny školní dny ve shodné učebně. Druháci až páťáci už jsou velcí školáci a zároveň ještě mají na většinu předmětů svého třídního učitele, proto je možné zorganizovat výuku jako 4 dny „běžné výuky“ v učebně ve škole a 1 den v týdnu s výukou mimo školu. Žákům 2. stupně se již vyučující střídají podle oborové odbornosti a zařazení pravidelných exkurzních/projektových dnů by mělo dopad do výuky, proto jsme následující opatření zařadili pouze na 1. stupeň. Víme, že žáci 3. tříd jsou již velcí a zkušení školáci a zvládnou po dobu tohoto opatření přesuny mezi jednotlivými třídami. Mají zároveň jednu paní učitelku na všechny předměty (kromě jazyků). Budou tak s pevným řádem využívat třídy spolužáků, kteří budou v daném dnu na exkurzích. 

Pevně věříme, že to, co může možná nyní vypadat jako velmi nezvyklá situace, bude mít pro nás všechny nakonec velmi pozitivní přínos. Ať již to bude rozvoj sociálního klimatu ve škole, úzká spolupráce s rodiči, nadstavba pro výuku v podobě projektových dnů pro žáky 2. – 5. tříd, kdy si žáci to, co se naučili, vyzkouší v reálném životě.

Bližší informace na třídních schůzkách a od třídních učitelů. Spolupráce s rodiči a nápady na projektové dny jsou vítány.