Recitační soutěž

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 16. 12. 2019

Školního kola recitační soutěže se i letos zúčastnili žáci z každého ročníku, kteří zde předvedli výborné výkony.

Porota, složená z vyučujících českého jazyka, měla opět těžký úkol, a to vybrat v každé kategorii trojici nejlepších recitátorů.