Obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd v době pandemie

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 22. 06. 2020

Letošní školní rok, a to zejména jeho 2. pololetí probíhalo díky pandemii Covid-19 úplně odlišně.

A v odlišném režimu obhajovali naši deváťáci svoje závěrečné práce, na kterých pracovali již od září.

Stejně jako výuka, tak i konzultace se přesunuly do on-line prostředí. Žáci sdíleli a konzultovali svoje práce pomocí sdílených složek na one Drivu a konzultovali v aplikaci Teams.Po pečlivém zvážení celé situace jsme dali žákům na výběr ze 3 možností, jak svoji závěrečnou práci ukončit a odevzdat.

První možnost byla odevzdat práci v písemné podobě, druhá možnost byla odevzdat práci v písemné podobě a on-line obhajoba práce v powerpointu a třetí možnost odevzdat práci v písemné podobě a obhajoba s fyzickou přítomností ve škole.

Poslední možnost si vybralo 13 žáků z celkového počtu 60. Dne 12. 6. jsme se s těmito 13-ti statečnými sešli ve škole a začala klasická obhajoba, jak ji známe z minulých let, akorát bez početného publika.

Všichni přítomní žáci byli skvělí, a tak jsme si mohli poslechnout obhajoby na témata: Tramping, Zvukové efekty ve filmu, Nejpodivnější nemoci, Holocaust, Máme se bát létání, Trest smrti, Orientační běhy, Taekwon-Do ITF, Porucha osobnosti, Karate, Ochrana a týrání zvířat, Bermudský trojúhelník, Podmořská muzea.

Smekáme před nimi, většina z nich mluvila z hlavy bez použití podpůrného textu na papíře, mluvila o svém tématu se zaujetím a měla kultivovaný projev.

Mgr. Monika Plevová a Mgr. Laďka Kočvarová