Kam s nimi? Školáků stále přibývá

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 05. 01. 2021

Mnichovická základní škola se rozrůstá.

A to do naší školy nechodí všechny děti, které mají bydliště v Mnichovicích či obcích spádového školského obvodu. Někteří rodiče zvolili pro děti jiné školy – např. soukromé nebo školy v Praze. To je pro nás „výhoda“. Jinak bychom se opravdu do našich učeben nevešli.

Pokud se podíváte do tabulky s počty žáků podle bydliště, je vidět, že žáků přibývá ve všech obcích. Možná se divíte, proč máme ve škole i ostatní děti, které mají bydliště jinde. Často jsou to děti, které ve skutečnosti v Mnichovicích žijí, ale nemají trvalé bydliště. Nebo naopak trvalé bydliště v Mnichovicích měli v době nástupu do školy (dítě nesmí být během školní docházky „vyloučeno“ např. z důvodu změny bydliště). Ale je jich opravdu jen několik. V každém ročníku je jich na prstech jedné ruky.Řadu let stavíme „o sto šest“ a stále máme prostorovou nouzi.

Nemáme samostatné učebny pro školní družinu nebo odborné učebny pro laboratoře či cizí jazyky. Využíváme velkou školu Bezručova, malou školu na náměstí a výdejnu „Na schůdkách“.

Momentálně zřizovatel Město Mnichovice připravuje výstavbu nové školní jídelny a řeší náhradní možnost stravování v sále Mnichovické krčmy.

Struhařovští se zase pustili do rekonstrukce bývalé školy na návsi u rybníka. Určitě skvělý počin. Chodit do školy v místě bydliště považuji za ideální volbu pro prvostupňové děti – s kamarády z ulice a bez nutnosti dojíždět.

Mnichovickou malou školu na náměstí využíváme od roku 2013. Zachráněná historická budova, zvelebení náměstí a příjemné místo pro nejmenší školáky. Příklad hodný následování. Od září 2021 i ve Struhařově.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy