Doma? Ve škole? Online nebo ve třídě?

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 05. 01. 2021

Škola byla po desetiletí místo, kde jsme všichni věděli, my i rodiče, co budou děti po celý rok dělat.

Na začátku září jsme vždy vydali školní leták a sepsali harmonogram akcí, termíny třídních schůzek, plánované prázdniny a ředitelské volno. Znali jsme téměř na minutu, co budeme který měsíc dělat.A teď?

Téměř každý den změna.

Sledujeme s napětím, jaká opatření nás čekají. Jak se vyvíjí koronavirová pandemie a jaký dopad do bude mít do práce učitelů, žáků a rodičů. Žijeme tady a teď. Flexibilně měníme rozvrhy z prezenční na distanční výuku a naopak.

Ve středu 18. listopadu 2020 se po více než měsíci pobytu doma vrátili do školy žáci prvních a druhých tříd. Kdy se vrátí ostatní? Zatím nevíme. S jistotou mohu potvrdit, že většina žáků i učitelů se nemůže dočkat chvíle, kdy si sednou do své lavice a za svou katedru. Výuka na dálku je totiž mnohem náročnější. Nejen na digitální gramotnost a dovednosti pracovat s různými online nástroji, ale vyžaduje od všech velkou zodpovědnost a řízení vlastního času.

Všem také chybí sociální kontakty. Děti se těší na spolužáky a často i na nás, učitele. Učitelům se stýská po žácích. A to se online setkáváme nejen při výuce matematiky či českého jazyka, ale také společně přes obrazovky tvoříme, zpíváme nebo cvičíme. Živé kontakty to však nenahradí.

Plně si uvědomujeme, že je to nezbytné. Zdraví je prioritou. I když to je pro všechny obtížné, určitě naše děti nejsou ztracenou generací. S pomocí rodičů a učitelů to zvládnou!

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy