Informace k přihláškám na SŠ

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Přijímací zkoušky na střední školy 2020 - 2021, Vydáno dne: 24. 01. 2021

Do 1. března 2021 je nutné podat přihlášky na střední školy. Pro všechny žáky z 9. ročníku automaticky připravíme předvyplněné 2 přihlášky a zápisový lístek. K vyzvednutí budou na recepci školy od pondělí 8. února 2021 v čase od 7,00 do 16,30 hodin. Na žákovi a jeho rodičích je pak doplnit vybranou střední školu a doručit vše na správné místo. (Do 31. ledna 2021 mají ředitelé středních škol povinnost zveřejnit požadavky k přijímacím zkouškám.)

Dle českého vzdělávacího systému se mohou žáci z 5. a 7. tříd ucházet o přijetí na víceletá gymnázia. Rodiče žáka z 5. nebo 7. třídy, kteří máte zájem o vydání přihlášky, napište svůj požadavek na info@zsmnichovice.cz. Přihlášku připravíme a bude k vyzvednutí dle stejných podmínek jako pro žáky z 9. ročníku.