Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 25 nalezených)

| 0-15 | 15-25 |

* Všední a sváteční - aneb slavit je umění


Doba adventní nám většinou bohužel nepřináší zpomalení, zastavení, rozjímání nad uplynulým rokem a snahu o přípravu na rok nový. Jsme vtaženi do shonu při nákupu dárků, znervózníme ve frontě u pokladen supermarketu, když se dvě cizí ženy předhánějí ve vypočítávání druhů cukroví, které napekly.
Profesor Petr Piťha ve své úvaze na www.vira.cz připomíná jeden podstatný fakt.
Doba adventu je ta část roku, kdy máme připravit především svá srdce.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 18. 12. 2009 | Tisk

* Povinnosti a sebevědomí


Je potřeba, aby naše děti měly zkušenost s tím, že něco zvládly, aby se naučily vnímat svoji cenu. Dáváme jim k tomu dostatek vhodných příležitostí?
Nad podobnými otázkami se zamýšlí ve své knize - Děti jsou hosté, kteří hledají cestu - známá psycholožka Jiřina Prekopová. Stojí za povšimnutí.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 08. 12. 2009 | Tisk

* Konkrétní řešení potřeb v ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice


Základní škola se nachází na okraji Prahy a je úplnou základní školou ve spádové oblasti. Jejím cílem je vytvořit moderní školu pro všechny žáky, tato idea je zakotvena i v názvu ŠVP „Mnichovická škola pro všechny“.

Počet žáků se pohybuje kolem 330 a zejména v posledních letech stále narůstá. Škola si je plně vědoma své odpovědnosti poskytovat vzdělání všem dětem. Zároveň je i vzdělávacím centrem obce. Prostory školy jsou hojně využívány obyvateli Mnichovic i okolí.

Škola se zapojila v minulosti, ale i v současnosti do řady mezinárodních projektů zaměřených zejména na podporu výuky cizích jazyků a počítačovou gramotnost.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 23. 10. 2009 | Tisk

* Volba povolání


- Propagační materiály ze středních škol a učilišť budou průběžně zveřejňovány na mobilní nástěnce na chodbě v prvním patře.
- Profitesty pro zájemce z osmé a deváté třídy začnou zadáváním testů 20.10.2009 v budově školy.
- 3. listopadu 2009 proběhne exkurze osmé třídy a devátých tříd do SPŠ potravinářské technologie v Podskalské ulici v Praze. Žáci si prohlédnou školní minipivovar pro kvasnou technologii a školní pekárnu pro zpracování mouky.
- Žáci si mohou u výchovné poradkyně vypůjčit Atlas středních škol v Praze a středočeském kraji.
- Další informace můžete získat u výchovné poradkyně Mgr. Ladislavy Kočvarové

Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 23. 10. 2009 | Tisk

* Trocha čtení k zamyšlení aneb všechno se musíme učit - i vychovávat


Samozřejmě o nesamozřejmém hlazení

Zvláštní: když Liduška zlobí, hned je o ni velký zájem. Rodiče si o ní povídají, okřikují ji, případně se snaží ji uchlácholit (třeba pochoutkami). Dokonce ji někdy nutí kleknout a kontrolují ji.
Věnují jí čas, jindy určený jen sobě nebo cizím lidem. Pro Lidku je dobré zlobit. Když je hodná, mají to rodiče za samozřejmost. Nikdo si jí ani nevšimne. Nic si o ní neříkají, nic jí nedávají ani neberou.
Čas, který by s nimi ráda užila, nemají. Není ani důvod, když Lidka „funguje“ tak, jak si přejí a jak je to správně. Nakonec i automatické pračky si všímáme, jen když zlobí. Fuj, to je ale ošklivé přirovnání. Zdá se však, že trefné.
Jak se vymanit z takové podivné situace? Všimnout si i onoho zdánlivě zcela samozřejmého chování. Pohladit. Vzít Lidku na klín a být s ní, i když je hodná. A nejenom proto, že je hodná. Prostě proto, že je.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 23. 10. 2009 | Tisk

* Poradenská centra pro výchovu, osobní krize….


Soubor ke stažení (44 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 23. 10. 2009

* Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření k psychologovi z pedagogicko – psychologické poradny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pak probíhá formou individuální integrace ve třídách 1. a 2. stupně školy. Integrační program je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima.

Číst celé... | Vydal(a): webmaster, dne 18. 01. 2009 | Tisk

* Seznam literatury a pomůcek v kabinetě speciálního pedagoga


Soubor ke stažení (36 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 11. 01. 2009

* Drogová prevence na naší škole


Ve dnech 10. – 12. listopadu 2008 se v rámci Minimálního preventivního programu školy uskutečnily preventivní besedy a přednášky zaměřené na problematiku zneužívání návykových látek, zjištění případného výskytu projevů patologického chování v třídních kolektivech a zvýšení úrovně právního vědomí žáků.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 11. 01. 2009 | Tisk

* Školní zralost


Před nástupem do 1. třídy hovoříme o tzv. školní zralosti dítěte.

Číst celé... | Vydal(a): webmaster, dne 11. 04. 2006 | Tisk

| 0-15 | 15-25 |

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server