Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 37 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-37 |

* Máme odborně vyškolené učitele pro Super-nature


V březnu 2011 dokončily naše paní učitelky angličtiny cyklus odborného vzdělávání pro výuku Super-nature. Certifikát získaly: Ing. Milena Flajžíková, Erika Marišová a Mgr. Dominika Švehlová.


Paní učitelka Flajžíková byla navíc oceněna za nejlepší vyrobenou pomůcku k výuce angličtiny.

GRATULUJEME! 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 10. 04. 2011 | Tisk

* Testování


V rámci pilotního ověřování výuky angličtiny v 1. a 2. třídách proběhlo v měsíci březnu testování žáků. Prvňáci i druháci vypracovali celkem 4 cvičení a jejich výsledky byly souhrnně odeslány k dalšímu vyhodnocení v rámci celého projektu Supernature. Všíchni dosáhli více než 90% úspěšnosti -96% žáci z 1. tříd, 99% žáci z 2. tříd. (vyšší úspěšnost u druháků lze vysvětlit tím, že druháci jsou nejenom starší, ale mají i vyšší časovou dotaci angličtiny - 2 hodiny/týdně - prvňáci mají pouze 1 hodinu/týdně).

Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 01. 04. 2011 | Tisk

* Školení "Aktivní metody v rozvoji čtenářství" - KA 02


Školení pro pedagogické pracovníky naší školy "Aktivní metody v rozvoji čtenářství" proběhlo ve dnech 8. a 9. října 2010 v Jižních Čechách. 

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 07. 11. 2010 | Tisk

* Angličtina v prvních a druhých třídách


Angličtina v prvních a druhých třídáchAngličtina v prvních a druhých třídáchAngličtina v prvních a druhých třídáchVydal(a): Milena Flajžíková, dne 25. 10. 2010 | Tisk

* Nově otevřená školní multimediální knihovna


O zahájení provozu školní multimediální knohovny se psalo na www.ricansko.info

http://www.ricansko.info/clanky/zakladni-skola-v-mnichovicich-otevira-novou-knihovnu

 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 28. 09. 2010 | Tisk

* Slavnostní otevření nové knihovny, aneb Svatováclavské čtení


Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření nové Školní multimediální knihovny,
které proběhne 23. září 2010 od 16 hod,
a to autorským čtením z knih herečky a spisovatelky Evy Hudečkové, patronky naší knihovny.
Soubor ke stažení (280 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 12. 09. 2010

* Projektový den STÁVÁM SE ČTENÁŘEM


Účastníci:
žáci podle tříd rozděleni do třech skupin, každá skupina zpracovávala vybrané téma. V rámci každé skupiny žáci rozděleni do podskupin po max. 20 dětech, u každé podskupiny 2 vyučující.
1. kategorie 1. - 3. třída
2. kategorie 4. - 6. třída
3. kategorie 7. - 9. třída


Průběh projektového dne:
1. BLOK - 8:00 – 9:00 Úvod 
– seznámení s oblíbenou knihou. Děti si přinesou oblíbenou knížku, popovídají si o ní, vyplní + vybarví list vrby (každý dostane připravený, vystřihnutý) Seznámení dětí, že kromě prózy, příběhů s dětským hrdinou a pohádek je i poezie, básničky, verše. Vyučující přečte cizojazyčný text související s vybraným tématem skupiny.
2. BLOK - 9:15 – 10:15 Výtvarná dílna
Práce s vybraným tématem, dle rozdělení skupin si každý vyučující vybere techniku, formu…(např. plakát, loutky, kulisy, modelování …apod.)
3. BLOK - 10:30 – 11:30 Práce s textem
S vybraným tématem pracovat dle možností skupiny, tzn. např. báseň rozšířit (pokračování), vymyslet vlastní básničku, zdramatizovat, vytvořit komiks apod.

Výstup projektového dne:
Strom čtenářství – vrba + další z 2. a 3. bloku

 

Stávám se čtenářem 1 Stávám se čtenářem 2 Stávám se čtenářem 3 Stávám se čtenářem 4
Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 17. 07. 2010 | Tisk

* Mnichovičtí učitelé si zvyšují svoji odbornost


Základem dobré školy jsou kvalifikovaní a vzdělaní pedagogové. V Mnichovicích se učitelé vzdělávají díky zapojení do evropských projektů.
Velikonoční prázdniny využili učitelé ze Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice ke zlepšení svých dovedností v používání digitálních technologií. Ve čtvrtek 1. dubna 2010 se v prostorách IKT centra Mnichovice konalo celodenní školení práce s interaktivní tabulí (včetně žákovského hlasovacích zařízení).

Školení používání digitálních technologií 1 Školení používání digitálních technologií 2
Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 17. 07. 2010 | Tisk

* Komplexní vybavení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice informační technologií (HW, SW)


Vítězem výběrového řízení „Komplexní vybavení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice informační technologií (HW, SW)“ v rámci realizace projektu s názvem: „Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků na ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice“ financovaného z Evropského sociálního fondu, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se stala AV Media a.s.
2 učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi.
Učitelé – odborní garanti za jednotlivé oblasti získali notebooky k využívání pro tvorbu interaktivních výukových materiálů.

Interaktivní tabule 1 Interaktivní tabule 2 Interaktivní tabule 3
Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 17. 07. 2010 | Tisk

* Výukové materiály IMV


Výukové materiály zpracované v rámci projektu: Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice jsou uloženy na uzavřeném portálu školy:

SUN/SBOROVNA/VÝUKOVÉ MATERIÁLY/IMV/KA01 nebo KA02 nebo KA03 (dále je děleno na předměty, ročníky, témata)


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 07. 07. 2010 | Tisk

* Více o metodě výuky anglického jazyka SUPER-NATURE


Více informací o metodě SUPER - NATURE se dozvíte:

www.supernature.cz

 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 04. 2010 | Tisk

* Grantový projekt Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je zaměřen na zavedení výuky AJ od 1. ročníku ve 13 ZŠ ve Středočeském kraji pomocí výukového programu Super-Nature (SN), který zohledňuje veškeré vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku a podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání s důrazem na environmentální a multikulturní výchovu.

Cílovým výstupem projektu je podpora kurikulární reformy, zvýšení kvality a efektivity výuky anglického jazyka již od 1. ročníku ZŠ a podpora udržitelnosti projektu i po jeho skončení. 

V rámci projektu:
• budou ve 13 podpořených ZŠ na základě školení zvýšeny pedagogické kompetence 39 učitelů AJ o výukový program Super-Nature
• budou aktualizovány ŠVP, učební tématické plány a budou vypracovány metodické postupy s využitím interaktivních způsobů výuky a ICT
• budou zlepšeny technické i materiální podmínky jazykových učeben partnerských škol
• bude realizována pilotní výuka AJ, do které bude zapojeno 780 žáků 1. a 2. ročníků
• bude rozvíjena spolupráce mezi partnerskými školami a realizována důsledná evaluace na všech úrovních projektu.

Cílové skupiny: Učitelé AJ na 13 partnerských školách

Termín realizace projektu: 02/2010 - 9/2011 

Projekt bude realizován na 13 ZŠ Středočeského kraje, které se podílely na přípravě projektu v roli partnerů.

Manažeří projektu:
Mgr. Jana Randáková tel.: 721 456 397, 257 312 630, e-mail: randakova@visk.cz
Mgr. Jaroslav Borský tel.: 721 850 183, 313 517 297, e-mail: borsky@visk.cz

 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 04. 2010 | Tisk

* HARMONOGRAM KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU SUPER-NATURE


Soubor ke stažení (42 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 04. 2010

* KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU SUPER-NATURE


KA 1 Školení učitelů AJ pro výuku programem SN
Během realizace této aktivity dojde ke zvýšení pedagogických kompetencí učitelů AJ na 1. stupni ZŠ prostřednictvím metodických školení o nový výukový program Super-Nature. Školení budou probíhat výhradně v anglickém jazyce a připraví učitele na uplatnění moderních a efektivních metodických postupů při výuce AJ žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.

KA 2 Úprava učebních dokumentů (ŠVP) na ZŠ
V průběhu klíčové aktivity dojde k úpravě školních vzdělávacích programů, učebních tematických plánů a příprav na nově zavedenou výuku AJ na 13 podpořených partnerských ZŠ.

KA 3 Pilotní výuka AJ na ZŠ programem Super-Nature
Aktivita spočívá v pilotní výuce AJ v 1. a 2. ročníku ve 13 partnerských ZŠ za pomocí výukového programu Super-Nature. Souběžně probíhající aktivitou bude evaluace pilotní výuky. Podpůrnou aktivitou bude zlepšení technického vybavení jazykových učeben partnerských ZŠ.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 04. 2010 | Tisk

* REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU SUPER-NATURE


Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice:

Vedoucí odborných řešitelů: Mgr. Marcela Erbeková

Odborní řešitelé:
Ing. Milena Flajžíková
Erika Marišová
Mgr. Dominika Švehlová


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 04. 2010 | Tisk

| 0-15 | 15-30 | 30-37 |

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server