Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 189 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-165 | 165-180 | 180-189 |

* Den otevřených dveří


"Škola mě velice mile překvapila, to jak působí zvenčí velmi kontrastuje s moderním a příjemným interiérem. Oceňuji průvodce!" (z Návštěvní knihy, 9. ledna 2011)

Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 12. 01. 2011 | Tisk

* Třída 1. B Vám přeje krásné Vánoce


Podívejte se, jak jsme si užívali první pololetí v první třídě.video uvidíte zde

Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 19. 12. 2010 | Tisk

* Výsledky Olympiády z českého jazyka


První prosincovou středu proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, jež připravuje organizace Nidm (Národní institut dětí a mládeže). O letošní 37. ročník měli zájem žáci zejména 8. třídy, kteří chtěli mimo jiné získat určité porovnání svých znalostí.

Výsledky jsou následující:

1. místo Matyáš Křeček, Matyáš Valenta

2. místo Kateřina Linharová

3. místo Elizabeth Balková, Václav Drážek (stejný počet bodů)                          

                                                                                                                       Všem gratulujeme!


Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 03. 12. 2010 | Tisk

* Napsali o nás...


ZŠ v Mnichovicích zřizuje novou třídu pro 24 dětí s rozšířenou výukou jazyků. Výuku doplňujeme konverzací s rodilými mluvčími, říká ředitelka školy.

http://www.ricansko.info/clanky/mnichovicka-zakladni-skola-chysta-novou-jazykovou-tridu


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 01. 12. 2010 | Tisk

* Možná přijde i Mikuláš 8Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 29. 11. 2010 | Tisk

* Výsledky Dějepisné olympiády


Dnes, v pondělí 29. listopadu, proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pořádané Národním institutem dětí a mládeže (Nidm). Soutěž je pro celou republiku jednotná a pořádá se každoročně. Letošní, již 40. ročník, nesl název "Ve zdraví i v nemoci (od šamana po penicilin)".

Výsledky (bez udání počtu bodů) jsou následující:

1. místo Elizabeth Balková (8.A)

2. místo Matyáš Křeček (8. A)

3. místo Kateřina Linhartová (8.A)                                                                          Gratulujeme!!!


Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 29. 11. 2010 | Tisk

* Olympiáda z ČJ


Ve středu 1. prosince se bude konat školní kolo olympiády z ČJ, vytvořené tradičně společností Nidm. Proto zvu všechny žáky z řad 8. a 9. třídy, pro něž nejsou hodiny češtiny pouze "stresem z i/y", ať se během úterý 30. 11. přihlásí v kabinetě ČJ (P. Brůhová, L. Kočvarová).

Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 29. 11. 2010 | Tisk

* Kroužek angličtiny s Andrew


Výuku angličtiny v 1. a 2. třídách doplňuje kroužek s rodilým mluvčím - vede ho student z USA Andrew za pomoci p. učitelky Eriky Marišové. Každý čtvrtek se děti scházejí v odpoledních hodinách, aby si procvičily angličtinu. A opravdu je to baví!

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 19. 11. 2010 | Tisk

* Školní kolo Dějepisné olympiády


V příštím týdnu se bude konat školní kolo Dějepisné olympiády vyhlašované tradičně společností NiDM. Letos se jedná již o 40. ročník! Prosím zájemce z řad 8. a 9. třídy, aby se přihlásili v kabinetě českého jazyka (P. Brůhová, L. Kočvarová). Tematické zaměření ročníku zní "Ve zdraví i v nemoci"(Od šamana po penicilin).

Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 16. 11. 2010 | Tisk

* Závěrečné práce deváté třídy


I v letošním roce si naši deváťáci vybírají témata, konzultanty, sestavují harmonogramy…Je to tady opět! Závěrečné práce!

Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 18. 10. 2010 | Tisk

* Večer v Týnci nad Sázavou


V sobotu 29. 5. 2010 byly děti, které v dubnu čistily řeku Sázavu, pozvány na slavnostní večer společnosti Posázaví ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou.

Byl pro ně připraven pěkný pořad, zazpívala v něm Aneta Langerová, patronka akce Čistá řeka Sázava a skupina SPB.

Děti z Mnichovic se na jevišti sešly s dědkem Sázavou a pro ostatní připravily výstavku svých výrobků z plastových lahví.

                                                                                                 Lada Barešová

Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Úspěšnost přijetí žáků na střední školy


      Končí školní rok 2009/2010 a zároveň naši Základní školu T.G. Masaryka Mnichovice opouští 49 absolventů devátého ročníku. Jak byli úspěšní v přijímacích řízeních na gymnázia, lycea, střední školy či odborná učiliště?

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Čtvrťáci v Open Gate


 Ve středu 9.6. 2010 navštívili žáci obou čtvrtých tříd Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích Gymnázium Open Gate v Babicích. Studenti gymnázia připravili pro kamarády z Mnichovic vědomostní soutěž v angličtině. Během dopoledne si děti v rámci návštěvy prohlédly celou školu, vyzkoušely jízdu na koníčcích a zasoutěžily v bazénu.

Doufáme, že navázaná spolupráce bude ku prospěchu oběma školám a bude pokračovat v elektronické podobě. Děti si tak v rámci výuky procvičí nejen angličtinu, ale i práci s počítačem.

                                                                           Lada Barešová, Lenka Zajíčková

Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ T. G. Masaryka


Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos na naší škole věnovali prevenci sociálně-patologických jevů. Jak už u nás bývá zvykem, i v tomto roce jsme spolupracovali s JUDr. Karlem Kašparem. Zavedli jsme však i dvě novinky. První z nich je nově navázaná spolupráce s benešovským K- centrem Magdaléna. Pracovnice K- centra se věnovala našim žákům 7. ročníku po dobu dvou 3 hodinových bloků. Otevřeně s dětmi komunikovala na předem zvolená témata. Další novinkou byla beseda s panem Baštou z Domu světla. Tématem besedy bylo HIV, AIDS a byla určena pro žáky 9. ročníků. Žáci se důkladně seznámili s riziky nezodpovědného sexuálního života. Vzhledem k tomu, že v současné době není prevenci HIV věnováno příliš mnoho pozornosti, domníváme se, že by bylo vhodné začlenit tyto besedy i do následujících let.

Jak spolupráce s K-centrem tak i beseda pana Bašty měla u žáků pozitivní ohlas. Budeme se snažit přinášet našim žákům takto efektivní prevenci i v následujících školních letech.

                                                                                               Mgr. Lucie Zilcherová


Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Pohár mladých atletů v Senohrabech


V pondělí 31.5. 2010 se na fotbalovém hřišti v Senohrabech setkali žáci tří škol ve věku šest až dvanáct let, aby si zazávodili v atletických disciplínách.

Žáci naší školy si vedli znamenitě a putovní pohár přivezli do Mnichovic. Akce se i přes nepřízeň počasí vydařila a na hřišti vládla přátelská atmosféra.

Lenka Zajíčková a Lada Barešová
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 | 135-150 | 150-165 | 165-180 | 180-189 |

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server