Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 15 nalezených)

* Informace ohledně vydávání nových čipů


Vydávání a platba v hotovosti nových čipů do školní družiny proběhne na třídních schůzkách 2. 9. 2021.

Číst celé... | Vydal(a): Alena Kerhartová, dne 31. 08. 2021 | Tisk

* Pozvánka na otevření Podhorek - 1. září 2021 v 17,00


Soubor ke stažení (254 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 08. 2021

* Školní jídelna je v provozu od 2. září 2021


Všichni žáci, kteří jsou přihlášení ke stravování (tzn. nově přihlášení žáci i žáci, kteří se ke stravování přihlásili v minulých školních letech), MAJÍ AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY OD ČTVRTKA 2. ZÁŘÍ.

V případě, že žák nepůjde na oběd, je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7,00 hodin daného dne.

Třídy 2. B a 3. A přecházejí z malé školy na náměstí do velké školy Bezručova a budou se stravovat v sále Mnichovické krčmy - POTŘEBUJÍ ČIP.

V měsíci září se vydává jen menu č. 1 v obou výdejnách. 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 08. 2021 | Tisk

* Informace o placení stravného


Stravné se platí zálohově, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, aby byla platba zaúčtována do posledního dne na bankovní účet školní jídelny č. 181913262/0300 (výjimka splatnosti je povolena jen v měsíci září). Pokud neobdržíme Vaši platbu na daný měsíc včas, budeme muset Vaše dítě ze stravování dočasně odhlásit.

Způsoby platby stravného: trvalým příkazem (TP), nebo převodem na účet. Doporučujeme Vám platbu pomocí TP, budete platit pravidelně každý měsíc a předejdete tomu, že platbu nestačíte uhradit v daném termínu a Vaše dítě zůstane bez oběda.
U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol. Bez uvedení správného symbolu není možné platbu identifikovat.
Platba trvalým příkazem: Splatnost TP si zadejte k datu 15tého předcházejícího měsíce (tzn. na říjen - 15. září 2021 – tzn. poslední platba pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ke dni 15. května 2022 – stravné na červen), na částku ve výši 22 pracovních dní x cena oběda (podle věkové skupiny uvedené na přihlášce). Variabilní symbol je stále stejný po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte. Vyúčtování přeplatku bude provedeno v červenci 2022. V případě dřívějšího ukončení provozu školní jídelny budou přeplatky vráceny následující měsíc. Přeplatek bude vrácen na Váš účet, jehož číslo jste uvedli na přihlášce. Přeplatky v příštím roce 2022, budeme vracet všem strávníkům.

V případě změny čísla Vašeho účtu, prosíme o včasnou informaci v kanceláři ŠJ (sál Mnichovické krčmy). V případě onemocnění žáka může být první den vydán oběd do přinesených nádob (od 11:00 – 11:30 hod. a od 14:00 – 14:15 hod). Ostatní dny je nutné odhlásit. Odhlášky obědů budou přijímány do 7:00 hod. odhlašovaného dne. Odhlášky můžete provádět osobně v kanceláři ŠJ (sál Mnichovické krčmy), prostřednictvím SMS na tel. 730 140 547, dále také na e-mail : jidelna@zsmnichovice.cz a přes OS na internetu (www.zsmnichovice.cz), kde můžete sledovat současně i výši finančního kreditu.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 08. 2021 | Tisk

* Přihláška ke stravování pro nové strávníky


Přihlášku vyplňuje nový strávník a je platná po celou dobu docházky do ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny. 

Soubor ke stažení (680 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 27. 08. 2021

* Uvolňovací list žáka ze školní družiny


Soubor ke stažení (750 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Alena Kerhartová, dne 27. 08. 2021

* Předávací protokol


Soubor ke stažení (750 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Alena Kerhartová, dne 27. 08. 2021

* Protokol k čipům pro účely školní družiny


Soubor ke stažení (749 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Alena Kerhartová, dne 27. 08. 2021

* Čipový systém BellHop


Soubor ke stažení (751 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Alena Kerhartová, dne 27. 08. 2021

* Vnitřní řád školní družiny pro rok 2021/2022


Soubor ke stažení (757 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Alena Kerhartová, dne 27. 08. 2021

* ŠKOLNÍ JÍDELNA V ROCE 2021/2022


Z důvodu výstavby nové školní jídelny je zabezpečeno stravování dovozem obědů z vývařovny Arter Říčany. Výdej stravy probíhá na dvou místech.

Pro žáky z malé školy ve výdejně „Na schůdkách“ na Masarykově náměstí (jednotné menu, děti nepotřebují čip).

Pro žáky z velké školy Bezručova v náhradních prostorách v sále Mnichovické krčmy. Strávníci mají možnost výběru z nabídky 2 menu (objednávkový systém přes internet).

Každý strávník musí mít čip (150,- Kč) – k zakoupení v kanceláři školní jídelny v sále Mnichovické krčmy.

• IZO školní jídelna: 113 800 029

• IZO školní jídelna – výdejna: 181 109 034

Vedoucí školní jídelny: Helena Blažková Kontakt: +420 730 140 547, 323 640 331, jidelna@zsmnichovice.cz

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 181 913 262/ 0300

Ceny stravného od 1. 9. 2021: Děti 7-10 let – 29,-Kč, Děti 11-14 let – 31,- Kč, Děti 15+ – 34,-Kč


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 26. 08. 2021 | Tisk

* ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 1. ZÁŘÍ 2021


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1. ZÁŘÍ 2021 V 8,00 HODIN (ukončení po první vyučovací hodině)

Žáci ze školy Bezručova – tzn. 2. B třída a 3. až 6. ročníky se sejdou v 8,00 hodin před školou Bezručova, kde si je vyzvedne třídní učitel a odvede do své třídy. Společně se otestují a seznámí s tím, co je čeká v dalších dnech. Žáci 7., 8. a 9. tříd půjdou samostatně rovnou do své třídy v čase 7,45 až 7,55 hodin.

Žáci z malé školy na náměstí – tzn. prvňáci a žáci z 2. C a 2. D se sejdou v 8,00 na společném zahájení na Masarykově náměstí. Třídní učitelé následně odvedou žáky do svých tříd. Žáci prvních tříd se budou testovat až následující den, tzn. ve čtvrtek 2. září.

V první školní den není v provozu školní družina a školní jídelna.

Ve čtvrtek 2. a v pátek 3. září probíhá výuka se svými třídními učiteli pouze v dopoledních hodinách (včetně focení tříd). Výuka podle rozvrhu začíná od pondělí 6. září 2021.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 26. 08. 2021 | Tisk

* TŘÍDNÍ SCHŮZKY


Čtvrtek 2. září 2021 od 17,30 hodin: 1. – 3., 7. třídy
Úterý 7. září 2021 od 17,30: 4. – 6., 8. a 9. třídy

Třídní schůzky se konají ve třídách za dodržení mimořádných opatření (respirátory, desinfekce).


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 26. 08. 2021 | Tisk

* POVINNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ


COVID OPATŘENÍ:
Ve společných prostorách školy mají všichni povinnost si zakrýt dýchací cesty ochrannými prostředky (respirátor, rouška).

Testování žáků antigenními testy ve dnech:

středa 1. (vyjma žáků prvních tříd), pondělí 6. a čtvrtek 9. září 2021.

Povinnost testování se nevztahuje na žáky s ukončeným očkováním (min. 14 dní po poslední dávce), s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem z odběrových míst (7 dní od odběru PCR/72hod.AG) – doklady předloží třídnímu učiteli.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 26. 08. 2021 | Tisk

* Dopis pro rodiče prvňáčků


Vážení rodiče,

 

v příloze najdete dopis pro rodiče dětí nastupujících do první třídy ve školním roce 2021/ 2022.

Soubor ke stažení (1065 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 12. 08. 2021

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server