Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 25 nalezených)

| 0-15 | 15-25 |

* Školní poradenské pracoviště - tým odborníků


  • Školní speciální pedagog - PaedDr. Renata Zemánková

Telefon: 724 860 416

E-mail: renata.zemankova@zsmnichovice.cz 

  • Výchovný poradce, školní metodik prevence - Mgr. Ladislava Kočvarová

Telefon: 777 625 232

E-mail: ladislava.kocvarova@zsmnichovice.cz

  • Školní psycholog - Bc. Dominika Podhráská

Telefon: 608 609 999

E-mail: dominika.podhraska@zsmnichovice.cz

Rozdělení  kompetencí a časové rozvrhy jednotlivých členů týmu Školního poradenského pracoviště při Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice:


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 22. 09. 2016 | Tisk

* Minimální preventivní program pro školní rok 2017 / 2018


Soubor ke stažení (1416 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 29. 12. 2017

* Minimální preventivní program pro školní rok 2016/ 17


Soubor ke stažení (184 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 03. 01. 2017

* Prevencí ke zdravému životnímu stylu na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice


Soubor ke stažení (23 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 06. 04. 2016

* Minimální preventivní program 2015/ 2016


Soubor ke stažení (234 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 24. 03. 2016

* Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 pro škol. rok 2016/2017


Milí žáci, vážení rodiče,

 

v příloze najdete důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2015/ 2016.

Soubor ke stažení (17 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 12. 11. 2015

* VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT


Několikrát ročně zařazujeme do školních vzdělávacích plánů i celoškolní projektový den na různá témata (např. Čarodějnický den, Cestovní kanceláře apod).

Život probíhá komplexně, i projekt integruje vědomosti a dovednosti z různých oborů - vyučovacích předmětů. Umožňuje získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním. Učí dítě kooperovat ve skupině, kde je nové, kde si hledá své místo, své uplatnění - jako jedna součást celku. Pracuje s ohledem a svůj učební styl, na svůj zájem a jeho činnost je důležitým přínosem pro skupinu.

Učení ve skupinách od nejmenších po nejstarší školáky navíc velmi napomáhá k vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi i učiteli, pomáhá odbourávat různé předsudky a je to velmi efektivní způsob výuky zejména v prevenci šikany a dalších sociálně - patologických jevů mezi dětmi a mládeží. 

Soubor ke stažení (249 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 29. 04. 2014

* Jakými kritérii se řídit při výběru školy?


Několik informací zejména pro RODIČE…
Soubor ke stažení (422 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 31. 01. 2013

* Jakou školu? Jaký obor?


Více v příloze.
Soubor ke stažení (1061 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 31. 01. 2013

* Desatero bezpečného internetu pro rodiče


1. Poznávejte internet spolu s dětmi 

2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“ 

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu

6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovým bádáním svého dítěte

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný

8. Posilujte dodržování „netikety“

9. Poznávejte, jak dítě používá internet

10. Pamatujte – kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými

Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvídavé a odhalovaly všechny pozitivní možnosti, které internet poskytuje.

Soubor ke stažení (300 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 02. 01. 2012

* Spolupráce s Policíí ČR- preventivní program


Již první měsíc školního roku 2011/12 proběhla v naší škole beseda s policistou z oddělení prevence pro Prahu- východ. Přednášku, jejímž hlavním tématem bylo seznámení s trestní odpovědností mladistvých, absolvovali žáci osmého a devátého ročníku.
Sami žáci dvě hodiny „prevence“ zhodnotili následovně:

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 26. 09. 2011 | Tisk

* Jak se učit číst?


V posledních letech se rozpoutal téměř boj mezi metodami čtení – analyticko-syntetickou (slabikovací), genetickou (hláskovací), Sfumato (splývavé čtení) a globální (čtení celých slov). Hlavní dvě metody, které dnes skloňují odborníci i rodiče ve všech pádech, jsou metody slabikovací a hláskovací. Jak už to v životě bývá, každá z těchto metod má své výhody, ale i nevýhody. Jako dítě a jako začínající učitelka jsem nezažila nic jiného než slabikování a tak velmi dobře chápu rozpaky a obavy rodičů, když se setkají s hláskováním, které je pro ně nové a neznámé. Sama jsem zažívala podobné pocity, když jsem se s touto metodou seznamovala. Jako učitel mám i dnes stále blíže ke slabikování, protože jsem jinou metodou v minulosti neučila a mám s ní tudíž větší praktické zkušenosti. Na naší škole v Mnichovicích se učí děti číst genetickou metodou již pátý rok. Z pozice školního speciálního pedagoga mohu po těchto zkušenostech zodpovědně potvrdit, že opravdu není důvod obávat se této metody.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 20. 09. 2011 | Tisk

* Testy čtenářských dovedností 2011


Čtení je jeden ze základních předpokladů úspěšného celoživotního vzdělávání. V současné době je tato důležitá součást výuky žáků hlavně na 1. stupni základní školy pod přísným drobnohledem odborné i laické veřejnosti. U dětí záleží zejména na tom, jak dokonale zvládnou techniku čtení, tj. především rychlost čtení a neméně důležité je i porozumění čtenému textu.

Od loňského školního roku provádím jako školní speciální pedagog ve spolupráci s vedením školy v Mnichovicích právě se žáky 1. stupně testy čtenářských dovedností.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 14. 06. 2011 | Tisk

* Prevence rizikového chování - aneb přijelo k nám divadlo „VeTři“


Prevenci rizikového chování zařazujeme do našeho školního vzdělávacího programu různými způsoby - formou besed, přednášek, interaktivních seminářů apod.
Tentokrát za námi do školy přijeli herci z divadelního spolku „VeTři“ a velmi poutavým a zábavným způsobem na improvizovaném jevišti ve školní tělocvičně zpracovali témata rizikového chování - bezpečí dětí, šikana a kyberšikana.
Představení vhodně upravili pro jednotlivé věkové kategorie, takže se během jednoho dopoledne v hledišti vystřídaly všechny třídy naší školy.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 15. 12. 2010 | Tisk

* V Mnichovicích mluví žáci lépe


Dětí s vadami řeči přibylo za poslední desetiletí skoro o 50 %. Shodují se na tom učitelé mateřských a základních škol s logopedy. Potvrzuje to i statistika. Na většině škol v celé republice zaznamenávají už pár let při každém zápisu přírůstek vad řeči. Viníci? Zrychlené životní tempo, počítačové hry, televize, špatní moderátoři v rozhlase či neutichající ruch a hluk v ulicích a obchodech. Také mnozí rodiče si s potomky málo povídají, ani si s nimi nečtou.

A jaký je trend v Mnichovicích?


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

| 0-15 | 15-25 |

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server