Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 24 nalezených)

| 0-15 | 15-24 |

* Školní poradenské pracoviště - tým odborníků


  • Školní speciální pedagog - PaedDr. Renata Zemánková

Telefon: 724 860 416

E-mail: renata.zemankova@zsmnichovice.cz 

  • Výchovný poradce, školní metodik prevence - Mgr. Ladislava Kočvarová

Telefon: 777 625 232

E-mail: ladislava.kocvarova@zsmnichovice.cz

  • Školní psycholog - Mgr. Naděžda Landová

Telefon: 777 241 715

E-mail: dominika.podhráská@zsmnichovice.cz

Telefon: 608 600 999

Rozdělení  kompetencí a časové rozvrhy jednotlivých členů týmu Školního poradenského pracoviště při Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice:


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 22. 09. 2016 | Tisk

* Minimální preventivní program pro školní rok 2016/ 17


Soubor ke stažení (184 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 03. 01. 2017

* Prevencí ke zdravému životnímu stylu na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice


Soubor ke stažení (23 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 06. 04. 2016

* Minimální preventivní program 2015/ 2016


Soubor ke stažení (234 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 24. 03. 2016

* Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 pro škol. rok 2016/2017


Milí žáci, vážení rodiče,

 

v příloze najdete důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2015/ 2016.

Soubor ke stažení (17 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 12. 11. 2015

* VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT


Několikrát ročně zařazujeme do školních vzdělávacích plánů i celoškolní projektový den na různá témata (např. Čarodějnický den, Cestovní kanceláře apod).

Život probíhá komplexně, i projekt integruje vědomosti a dovednosti z různých oborů - vyučovacích předmětů. Umožňuje získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním. Učí dítě kooperovat ve skupině, kde je nové, kde si hledá své místo, své uplatnění - jako jedna součást celku. Pracuje s ohledem a svůj učební styl, na svůj zájem a jeho činnost je důležitým přínosem pro skupinu.

Učení ve skupinách od nejmenších po nejstarší školáky navíc velmi napomáhá k vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi i učiteli, pomáhá odbourávat různé předsudky a je to velmi efektivní způsob výuky zejména v prevenci šikany a dalších sociálně - patologických jevů mezi dětmi a mládeží. 

Soubor ke stažení (249 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 29. 04. 2014

* Jakými kritérii se řídit při výběru školy?


Několik informací zejména pro RODIČE…
Soubor ke stažení (422 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 31. 01. 2013

* Jakou školu? Jaký obor?


Více v příloze.
Soubor ke stažení (1061 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 31. 01. 2013

* Desatero bezpečného internetu pro rodiče


1. Poznávejte internet spolu s dětmi 

2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“ 

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu

6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovým bádáním svého dítěte

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný

8. Posilujte dodržování „netikety“

9. Poznávejte, jak dítě používá internet

10. Pamatujte – kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými

Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvídavé a odhalovaly všechny pozitivní možnosti, které internet poskytuje.

Soubor ke stažení (300 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 02. 01. 2012

* Spolupráce s Policíí ČR- preventivní program


Již první měsíc školního roku 2011/12 proběhla v naší škole beseda s policistou z oddělení prevence pro Prahu- východ. Přednášku, jejímž hlavním tématem bylo seznámení s trestní odpovědností mladistvých, absolvovali žáci osmého a devátého ročníku.
Sami žáci dvě hodiny „prevence“ zhodnotili následovně:

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 26. 09. 2011 | Tisk

* Jak se učit číst?


V posledních letech se rozpoutal téměř boj mezi metodami čtení – analyticko-syntetickou (slabikovací), genetickou (hláskovací), Sfumato (splývavé čtení) a globální (čtení celých slov). Hlavní dvě metody, které dnes skloňují odborníci i rodiče ve všech pádech, jsou metody slabikovací a hláskovací. Jak už to v životě bývá, každá z těchto metod má své výhody, ale i nevýhody. Jako dítě a jako začínající učitelka jsem nezažila nic jiného než slabikování a tak velmi dobře chápu rozpaky a obavy rodičů, když se setkají s hláskováním, které je pro ně nové a neznámé. Sama jsem zažívala podobné pocity, když jsem se s touto metodou seznamovala. Jako učitel mám i dnes stále blíže ke slabikování, protože jsem jinou metodou v minulosti neučila a mám s ní tudíž větší praktické zkušenosti. Na naší škole v Mnichovicích se učí děti číst genetickou metodou již pátý rok. Z pozice školního speciálního pedagoga mohu po těchto zkušenostech zodpovědně potvrdit, že opravdu není důvod obávat se této metody.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 20. 09. 2011 | Tisk

* Testy čtenářských dovedností 2011


Čtení je jeden ze základních předpokladů úspěšného celoživotního vzdělávání. V současné době je tato důležitá součást výuky žáků hlavně na 1. stupni základní školy pod přísným drobnohledem odborné i laické veřejnosti. U dětí záleží zejména na tom, jak dokonale zvládnou techniku čtení, tj. především rychlost čtení a neméně důležité je i porozumění čtenému textu.

Od loňského školního roku provádím jako školní speciální pedagog ve spolupráci s vedením školy v Mnichovicích právě se žáky 1. stupně testy čtenářských dovedností.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 14. 06. 2011 | Tisk

* Prevence rizikového chování - aneb přijelo k nám divadlo „VeTři“


Prevenci rizikového chování zařazujeme do našeho školního vzdělávacího programu různými způsoby - formou besed, přednášek, interaktivních seminářů apod.
Tentokrát za námi do školy přijeli herci z divadelního spolku „VeTři“ a velmi poutavým a zábavným způsobem na improvizovaném jevišti ve školní tělocvičně zpracovali témata rizikového chování - bezpečí dětí, šikana a kyberšikana.
Představení vhodně upravili pro jednotlivé věkové kategorie, takže se během jednoho dopoledne v hledišti vystřídaly všechny třídy naší školy.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 15. 12. 2010 | Tisk

* V Mnichovicích mluví žáci lépe


Dětí s vadami řeči přibylo za poslední desetiletí skoro o 50 %. Shodují se na tom učitelé mateřských a základních škol s logopedy. Potvrzuje to i statistika. Na většině škol v celé republice zaznamenávají už pár let při každém zápisu přírůstek vad řeči. Viníci? Zrychlené životní tempo, počítačové hry, televize, špatní moderátoři v rozhlase či neutichající ruch a hluk v ulicích a obchodech. Také mnozí rodiče si s potomky málo povídají, ani si s nimi nečtou.

A jaký je trend v Mnichovicích?


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Všední a sváteční - aneb slavit je umění


Doba adventní nám většinou bohužel nepřináší zpomalení, zastavení, rozjímání nad uplynulým rokem a snahu o přípravu na rok nový. Jsme vtaženi do shonu při nákupu dárků, znervózníme ve frontě u pokladen supermarketu, když se dvě cizí ženy předhánějí ve vypočítávání druhů cukroví, které napekly.
Profesor Petr Piťha ve své úvaze na www.vira.cz připomíná jeden podstatný fakt.
Doba adventu je ta část roku, kdy máme připravit především svá srdce.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 18. 12. 2009 | Tisk

| 0-15 | 15-24 |

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server