Počet zobrazených článků: 11 (z celkem 11 nalezených)

* ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: MNICHOVICKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY


Cíle:

položit základ kvalitního a efektivního vzdělávání žáků
• znalosti ze základní školy se stávají pouze odrazovým můstkem pro celoživotní učení. Neexistuje jediný vzdělávací způsob pro všechny, hledáme různé cesty ke vzdělávání a uplatňujeme smysluplné metody výuky, které vedou k větší samostatnosti a zodpovědnosti žáků za své výsledky, každý je vzděláván podle svých možností a schopností, spolupracujeme a komunikujeme spolu i s okolním světem, učíme se v souvislostech, s důrazem na propojenost s praktickým životem, integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

vytvořit bezpečné a zdravé prostředí uvnitř i vně školy
• klademe důraz na partnerské vztahy na všech úrovních, každý je respektován a každý respektuje druhého, vážíme si prostředí, kde žijeme

škola jako vzdělávací centrum obce
• v naší škole je dostatek místa pro všechny děti a jejich školní i mimoškolní aktivity. Prostory školy jsou využívány i ostatními obyvateli Mnichovic a okolí

Školní priority:

Naše město Mnichovice a jeho okolí
• vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí
• vedeme je k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví
• umožňujeme jim pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztahu k přírodě
• napomáháme žákům v rozvíjení spolupráce na místní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni
• podněcujeme aktivní zapojení žáků i učitelů do řešení problémů kolem nás
• přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty

Komunikujeme se světem:
• motivujeme žáky i učitele k celoživotnímu učení
• vedeme k všestranné a účinné komunikaci na všech úrovních
• rozvíjíme schopnost spolupracovat
• učíme žáky chránit a oceňovat naše tradice a historické dědictví a zároveň respektovat jiné kultury a duchovní hodnoty
• vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učíme žáky žít společně s ostatními lidmi, pomáhat překonávat stereotypy a předsudky
• kultivujeme postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života
• vedeme k praktickému využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech (důraz je kladen na bezpečné používání informačních a komunikačních technologií)


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 02. 2010 | Tisk

* Výuka na 2. stupni - prezentace ze setkání 11/2019


V příloze naleznete prezentaci ze setkání s rodiči u kulatého stolu ve čtvrtek 28. 11. 2019.
Soubor ke stažení (1869 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 29. 11. 2019

* RODILÍ MLUVČÍ


Učitelé – cizinci pracují většinou v placených soukromých školách. V posledních několika letech se tento nadstandard pomalu dostává i do veřejného školství. Přesto jsou rodilí mluvčí na většině základních škol v České republice neznámým pojmem. V Mnichovicích je máme už od roku 2006. Jak je to možné? Sami se tomu trochu divíme. „Nějak“ je vždycky seženeme - využíváme osobních kontaktů v zahraničí, participujeme v mezinárodních programech, nabízíme pohostinnost našich domácností. Finančně vypomáhá rodičovský spolek ROSa a zřizovatel Město Mnichovice. Občas získáme dotaci z evropských fondů. Většinou z Velké Británie nebo USA.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 03. 02. 2019 | Tisk

* INFORMACE O ŠKOLE


Prezentace ředitelky školy Mgr. Marcely Erbekové - Den otevřených dveří leden 2019.
Soubor ke stažení (1933 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 01. 2019

* ŠKOLA A JEJÍ ROZVOJ


Prezentace starostky města Mgr. Petry Peckové na Dni otevřených dveří 6. ledna 2019.
Soubor ke stažení (5014 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 01. 2019

* Návod k elektronické žákovské knížce


Soubor ke stažení (74 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): webmaster, dne 01. 09. 2012

* e-Žákovská knížka


Od školního roku 2010/2011 se na naší škole zavedl systém elektronické žákovské knížky pro žáky
II. stupně (4. až 9. ročník). 


Číst celé... | Vydal(a): webmaster, dne 02. 09. 2011 | Tisk

* Rozšířená jazyková výuka v naší škole


Mnohaleté zkušenosti s výukou angličtiny zúročíme od školního roku 2011/2012 otevřením třídy s rozšířenou výukou jazyků (pro žáky 6. ročníku).

 

 Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 14. 11. 2010 | Tisk

* Elektronická žákovská knížka


Vážení rodiče,
v případě problémů se vstupem do systému Bakaláři nás informujte na mail ict "zavináč" zsmnichovice "tečka" cz.
Naši IT správci Vám pomohou.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy

 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 03. 09. 2010 | Tisk

* Genetická metoda čtení aneb děti v naší škole čtou dříve


V Mnichovické škole se prvňáčci učí číst jinak, než jak si pamatují jejich rodiče či prarodiče ze svých školních let.


ctení 1ctení 2Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 04. 12. 2009 | Tisk

* V mnichovické škole učíme děti číst genetickou metodou


K výuce čtenářských dovedností lze zvolit různé pedagogické postupy. Naši prvňáčci se učí číst a psát tzv. genetickou metodou.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 10. 01. 2009 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server