Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 13 nalezených)

* Prezentace k výuce na 2. stupni - 2021/2022 - 6. ročníky


Soubor ke stažení (1317 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 19. 03. 2021

* Anotace nové strategie výuky na 2. stupni od školního roku 2021/2022


Soubor ke stažení (578 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 19. 03. 2021

* Zvýšení kvality výuky na 2. stupni


Soubor ke stažení (465 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 19. 02. 2021

* ŠKOLNÍ HYMNAVydal(a): Marcela Erbeková, dne 31. 08. 2020 | Tisk

* ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY:


Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ., příspěvková organizace

Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

IČO: 709 923 98, DIČ: CZ709 923 98

Datová schránka: jv4mtcm

Identifikátor školy/zařízení: 600 052 257 

IZO základní školy: 102 438 463
IZO školní družina: 108 053 172
IZO školní jídelna: 113 800 029
IZO školní jídelna-výdejna 181 109 034

Základní kontakty:
info@zsmnichovice.cz, 323 640 330, 607 515 771

Ředitelka školy:
Mgr. Marcela Erbeková +420 606 189 863,  reditelka@zsmnichovice.cz

Statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Petra Kaprálková +420 733 586 599,  zastupce@zsmnichovice.cz

Kancelář školy:
Vedoucí kanceláře: Lenka Vodenková +420 607 515 771, kancelar@zsmnichovice.cz

Školní družina:
Vedoucí školní družiny: Hana Matějovská, druzina@zsmnichovice.cz

Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny: Helena Blažková +420 730 140 547, 323 640 331,   jidelna@zsmnichovice.cz


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 30. 08. 2020 | Tisk

* Výuka na 2. stupni - prezentace ze setkání 11/2019


V příloze naleznete prezentaci ze setkání s rodiči u kulatého stolu ve čtvrtek 28. 11. 2019.
Soubor ke stažení (1869 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 29. 11. 2019

* Zvonění


Přesné časy zvonění, začátek výuky a její ukončení:

Otevření školy7.40
Příprava na vyučování7.55
1. Hodina8:00-8:45
2. Hodina8:55-9:40
Příprava na vyučování 9:55
3. Hodina10:00-10:45
4. Hodina10:55-11:40
5. Hodina11:50-12:35
6. Hodina12:45-13:30
7. Hodina13:35-14:20
8. Hodina14:25-15:10
9. Hodina15:15-16:00

Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 04. 09. 2019 | Tisk

* RODILÍ MLUVČÍ


Učitelé – cizinci pracují většinou v placených soukromých školách. V posledních několika letech se tento nadstandard pomalu dostává i do veřejného školství. Přesto jsou rodilí mluvčí na většině základních škol v České republice neznámým pojmem. V Mnichovicích je máme už od roku 2006. Jak je to možné? Sami se tomu trochu divíme. „Nějak“ je vždycky seženeme - využíváme osobních kontaktů v zahraničí, participujeme v mezinárodních programech, nabízíme pohostinnost našich domácností. Finančně vypomáhá rodičovský spolek ROSa a zřizovatel Město Mnichovice. Občas získáme dotaci z evropských fondů. Většinou z Velké Británie nebo USA.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 03. 02. 2019 | Tisk

* INFORMACE O ŠKOLE


Prezentace ředitelky školy Mgr. Marcely Erbekové - Den otevřených dveří leden 2019.
Soubor ke stažení (1933 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 01. 2019

* ŠKOLA A JEJÍ ROZVOJ


Prezentace starostky města Mgr. Petry Peckové na Dni otevřených dveří 6. ledna 2019.
Soubor ke stažení (5014 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 12. 01. 2019

* Návod k elektronické žákovské knížce


Soubor ke stažení (74 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): webmaster, dne 01. 09. 2012

* e-Žákovská knížka


Od školního roku 2010/2011 se na naší škole zavedl systém elektronické žákovské knížky pro žáky
II. stupně (4. až 9. ročník). 


Číst celé... | Vydal(a): webmaster, dne 02. 09. 2011 | Tisk

* ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: MNICHOVICKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY


Cíle:

položit základ kvalitního a efektivního vzdělávání žáků
• znalosti ze základní školy se stávají pouze odrazovým můstkem pro celoživotní učení. Neexistuje jediný vzdělávací způsob pro všechny, hledáme různé cesty ke vzdělávání a uplatňujeme smysluplné metody výuky, které vedou k větší samostatnosti a zodpovědnosti žáků za své výsledky, každý je vzděláván podle svých možností a schopností, spolupracujeme a komunikujeme spolu i s okolním světem, učíme se v souvislostech, s důrazem na propojenost s praktickým životem, integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

vytvořit bezpečné a zdravé prostředí uvnitř i vně školy
• klademe důraz na partnerské vztahy na všech úrovních, každý je respektován a každý respektuje druhého, vážíme si prostředí, kde žijeme

škola jako vzdělávací centrum obce
• v naší škole je dostatek místa pro všechny děti a jejich školní i mimoškolní aktivity. Prostory školy jsou využívány i ostatními obyvateli Mnichovic a okolí

Školní priority:

Naše město Mnichovice a jeho okolí
• vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí
• vedeme je k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví
• umožňujeme jim pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztahu k přírodě
• napomáháme žákům v rozvíjení spolupráce na místní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni
• podněcujeme aktivní zapojení žáků i učitelů do řešení problémů kolem nás
• přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty

Komunikujeme se světem:
• motivujeme žáky i učitele k celoživotnímu učení
• vedeme k všestranné a účinné komunikaci na všech úrovních
• rozvíjíme schopnost spolupracovat
• učíme žáky chránit a oceňovat naše tradice a historické dědictví a zároveň respektovat jiné kultury a duchovní hodnoty
• vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učíme žáky žít společně s ostatními lidmi, pomáhat překonávat stereotypy a předsudky
• kultivujeme postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života
• vedeme k praktickému využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech (důraz je kladen na bezpečné používání informačních a komunikačních technologií)


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 02. 2010 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server