Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 18 nalezených)

| 0-15 | 15-18 |

* Interaktivní metody výuky


Interaktivní metody výuky

PROJEKT CZ/1.07/1.1.06/02.0041

 

Interaktivní metodou výuky
k rozvoji komunikačních dovedností žáků
na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

 

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ

Termín realizace: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

 

Celkem finanční podpora: 3 670 039 Kč

 

Cíle:
Využívání ICT ve výuce - inovace výuky se zaměřením na zkvalitnění práce s interaktivní tabulí a informačními technologiemi, zvýšení dostupnosti ICT
Rozvoj komunikačních dovedností žáků - vybudování školní multimediální knihovny, rozvoj čtenářských kompetencí žáků
Podpora a rozvoj environmentální výchovy – založení pracovního týmu Ekoškoly

 

 


Vydal(a): webmaster, dne 09. 02. 2010 | Tisk

* Končí dvouletý projekt Interaktivní metodou výuky


V březnu 2012 se na Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice uzavře dvouletý projekt Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků (PROJEKT CZ/1.07/1.1.06/02.0041). Škola obdržela celkem 3 670 039 Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR).

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 04. 03. 2012 | Tisk

* Nové knížky ve školní knihovně


Knižní fond ve školní multimediální knihovně je průběžně doplňován. Přijďte si vypůjčit nové knížky!


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 09. 2011 | Tisk

* Environmentální kurz pro pedagogy


V červnu 2011 se mnichovičtí učitelé zúčastnili zahajovacího semináře v rámci environmentálního vzdělávání. Školení připravili pracovníci Muzea Říčany v areálu Hájovny Světice.

Učitelé museli zvládnout i praktické úkoly přímo v přírodě. Další semináře budou realizovány ve školním roce 2011/12 a jsou zaměřeny na celkové provázání ekologické výchovy s výukou jednotlivých předmětů a na podporu a rozvoj environmentální výchovy v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 07. 2011 | Tisk

* Akce pro žáky s environmentální tematikou


V měsíci květnu proběhlo několik akcí s environmentální tematikou - beseda a ukázky práce s dravci i pracovní workshopy v pražské ZOO.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 09. 06. 2011 | Tisk

* Čistá řeka Sázava 2011


V sobotu 28. 6. 2011 se v Týnci nad Sázavou v nádherné zahradě Společenského centra konal večer pro dobrovolníky, kteří pomáhali čistit řeku Sázavu.

V letošním roce se čištění řeky účastnilo 19 dětí a tři učitelé z naší školy. Za tři dny odvedli pořádný kus práce a dokázali, že na přírodu skutečně myslí.

Do Týnce jeli jen někteří z nich. Děkujeme rodičům, kteří je tam dopravili. S sebou děti přivezly obrázky s tématikou ochrana přírody a uspořádaly výstavku, která se moc líbila. Prezentovaly školu v krátkém vystoupení na jevišti.

Lada Barešová, Lenka Zajíčková


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 06. 06. 2011 | Tisk

* Natura 2011


V úterý 31. 5. 2011 proběhlo v mnichovické škole přírodovědné klání, soutěž NATURA 2011.

Účastnilo se osm škol z našeho regionu ve dvou věkových kategoriích.

Děti prokázaly znalosti v písemných testech, za pomoci ICT techniky poznávaly živočichy a rostliny na obrázcích, na hřišti pod vedením Ekocentra Říčany soutěžily v praktických dovednostech.

Jak to dopadlo?

  • Mladší žáci : 1. místo ZŠ Kamenice 

                    2. místo ZŠ Mnichovice

                    3. místo ZŠ Ondřejov

  • Starší žáci: 1. místo ZŠ Kamenice 

                  2. místo ZŠ Říčany II 

                  3. místo ZŠ Stránčice


Doufáme, že se v Mnichovicích všem soutěžícím líbilo a užili si pěkný den. Děkujeme všem paním učitelkám za přípravu žáků na soutěž a všem, kdo se podíleli na organizaci soutěže.

Lenka Zajíčková, Lada Barešová


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 06. 06. 2011 | Tisk

* Čistý Ladův Kraj 2011


16. dubna 2011 se vydali učitelé a žáci do přírody, aby udělali jarní úklid ve svém nejbližším okolí.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 08. 05. 2011 | Tisk

* Podpora a rozvoj environmentální výchovy v Základní škole Mnichovice


     V rámci projektu Interaktivní metody výuky se v klíčové aktivitě 03 učí žáci o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Členové školního ekotýmu (učitelé a žáci) provedli analýzu současné situace a vytvořili desatero naší školy.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 26. 04. 2011 | Tisk

* Školení "Aktivní metody v rozvoji čtenářství" - KA 02


Školení pro pedagogické pracovníky naší školy "Aktivní metody v rozvoji čtenářství" proběhlo ve dnech 8. a 9. října 2010 v Jižních Čechách. 

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 07. 11. 2010 | Tisk

* Nově otevřená školní multimediální knihovna


O zahájení provozu školní multimediální knohovny se psalo na www.ricansko.info

http://www.ricansko.info/clanky/zakladni-skola-v-mnichovicich-otevira-novou-knihovnu

 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 28. 09. 2010 | Tisk

* Slavnostní otevření nové knihovny, aneb Svatováclavské čtení


Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření nové Školní multimediální knihovny,
které proběhne 23. září 2010 od 16 hod,
a to autorským čtením z knih herečky a spisovatelky Evy Hudečkové, patronky naší knihovny.
Soubor ke stažení (280 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 12. 09. 2010

* Projektový den STÁVÁM SE ČTENÁŘEM


Účastníci:
žáci podle tříd rozděleni do třech skupin, každá skupina zpracovávala vybrané téma. V rámci každé skupiny žáci rozděleni do podskupin po max. 20 dětech, u každé podskupiny 2 vyučující.
1. kategorie 1. - 3. třída
2. kategorie 4. - 6. třída
3. kategorie 7. - 9. třída


Průběh projektového dne:
1. BLOK - 8:00 – 9:00 Úvod 
– seznámení s oblíbenou knihou. Děti si přinesou oblíbenou knížku, popovídají si o ní, vyplní + vybarví list vrby (každý dostane připravený, vystřihnutý) Seznámení dětí, že kromě prózy, příběhů s dětským hrdinou a pohádek je i poezie, básničky, verše. Vyučující přečte cizojazyčný text související s vybraným tématem skupiny.
2. BLOK - 9:15 – 10:15 Výtvarná dílna
Práce s vybraným tématem, dle rozdělení skupin si každý vyučující vybere techniku, formu…(např. plakát, loutky, kulisy, modelování …apod.)
3. BLOK - 10:30 – 11:30 Práce s textem
S vybraným tématem pracovat dle možností skupiny, tzn. např. báseň rozšířit (pokračování), vymyslet vlastní básničku, zdramatizovat, vytvořit komiks apod.

Výstup projektového dne:
Strom čtenářství – vrba + další z 2. a 3. bloku

 

Stávám se čtenářem 1 Stávám se čtenářem 2 Stávám se čtenářem 3 Stávám se čtenářem 4
Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 17. 07. 2010 | Tisk

* Mnichovičtí učitelé si zvyšují svoji odbornost


Základem dobré školy jsou kvalifikovaní a vzdělaní pedagogové. V Mnichovicích se učitelé vzdělávají díky zapojení do evropských projektů.
Velikonoční prázdniny využili učitelé ze Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice ke zlepšení svých dovedností v používání digitálních technologií. Ve čtvrtek 1. dubna 2010 se v prostorách IKT centra Mnichovice konalo celodenní školení práce s interaktivní tabulí (včetně žákovského hlasovacích zařízení).

Školení používání digitálních technologií 1 Školení používání digitálních technologií 2
Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 17. 07. 2010 | Tisk

* Komplexní vybavení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice informační technologií (HW, SW)


Vítězem výběrového řízení „Komplexní vybavení ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice informační technologií (HW, SW)“ v rámci realizace projektu s názvem: „Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků na ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice“ financovaného z Evropského sociálního fondu, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se stala AV Media a.s.
2 učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi.
Učitelé – odborní garanti za jednotlivé oblasti získali notebooky k využívání pro tvorbu interaktivních výukových materiálů.

Interaktivní tabule 1 Interaktivní tabule 2 Interaktivní tabule 3
Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 17. 07. 2010 | Tisk

| 0-15 | 15-18 |

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server