* Jak se učit číst?


V posledních letech se rozpoutal téměř boj mezi metodami čtení – analyticko-syntetickou (slabikovací), genetickou (hláskovací), Sfumato (splývavé čtení) a globální (čtení celých slov). Hlavní dvě metody, které dnes skloňují odborníci i rodiče ve všech pádech, jsou metody slabikovací a hláskovací. Jak už to v životě bývá, každá z těchto metod má své výhody, ale i nevýhody. Jako dítě a jako začínající učitelka jsem nezažila nic jiného než slabikování a tak velmi dobře chápu rozpaky a obavy rodičů, když se setkají s hláskováním, které je pro ně nové a neznámé. Sama jsem zažívala podobné pocity, když jsem se s touto metodou seznamovala. Jako učitel mám i dnes stále blíže ke slabikování, protože jsem jinou metodou v minulosti neučila a mám s ní tudíž větší praktické zkušenosti. Na naší škole v Mnichovicích se učí děti číst genetickou metodou již pátý rok. Z pozice školního speciálního pedagoga mohu po těchto zkušenostech zodpovědně potvrdit, že opravdu není důvod obávat se této metody.

Pokud se dítě vyvíjí zcela bez potíží a takových dětí je většina, potom je v zásadě jedno, kterou technikou se naučí číst. V tomto případě mnohem více záleží na tom, jaký vzor ve vztahu ke knihám a ke čtení vidí v rodině. Z tohoto důvodu je dobré a důležité dětem od útlého věku hodně číst. Dítě by mělo alespoň občas vidět i rodiče s vlastní knihou v ruce, protože právě oni jsou pro něj hlavní vzor. Především v rodině může tedy dítě získat kladný vztah ke čtení, které je tak důležité k celoživotnímu vzdělávání. Podle výzkumu „ Výchova a výživa dětí v Čechách“ z roku 2007 však bylo zjištěno, že pouze 30% rodičů dětem alespoň 1x týdně něco přečte a jen 10% rodičů jim čte pravidelně.

Mezi dětskou populací je 15-20% dětí, u kterých se během školní docházky objeví nějaké výukové problémy. Potíže se projeví zpravidla nezávisle na metodě, kterou jsou děti vyučovány. Jediný rozdíl je v druhu těchto nesnází. U genetické metody 2-3 děti ze třídy někdy nezvládnou výuku čtení hláskováním, proto je převádíme v 2. pololetí 1. třídy na slabikování. U těchto dětí se však prakticky nevyskytují problémy se psaním, které jsou naopak běžné přibližně u stejného počtu dětí ve třídách s výukou slabikovací. Tyto děti, které vynechávají a přehazují písmena, se musí učit nejprve sluchovou analýzu a syntézu, což je hlavní počáteční reedukační metoda a není to nic jiného, než hláskování. Samozřejmě, že i děti učící se genetickou metodou, mohou mít problémy se psaním, ale náprava je mnohem rychlejší, protože odpadá její první a zároveň nejobtížnější fáze, hláskování. Teprve potom může náprava pokračovat nácvikem tzv. autodiktátů, kdy se dítě učí psát pomalu, svým tempem bez chyb, proto si diktuje po hláskách, čárky a háčky zapisuje hned, stále vše kontroluje a okamžitě opravuje. Toto cvičení v případě potíží se správným psaním slov provádějí obě skupiny – děti slabikující i hláskující – stejně, ale u dětí začínajících genetickou metodou čtení se pozitivní výsledky dostavují mnohem dříve.

Nebojte se tedy toho, jakou metodou se bude Vaše dítě učit číst. Pokud bude patřit do většinové skupiny bezproblémových dětí, naučí se číst jakoukoliv metodou a záleží pak hlavně na Vás, jaký bude mít vztah ke čtení. Bude-li patřit mezi 15-20% dětí, u kterých se objevují tzv. specifické poruchy učení, je nejdůležitější jeho problémy řešit a podat mu včas pomocnou ruku, aby je mohlo zvládnout. Neváhejte proto v těchto případech využít toho, že naše škola je právě jednou ze 150 škol v republice, na kterých bylo díky evropským fondům v rámci projektů VIP- Kariéra I a RŠPP VIP II zřízeno školní poradenské pracoviště. Obraťte se s důvěrou na odborníky tohoto pracoviště. Určitě najdeme v rámci vzájemné spolupráce všech zúčastněných způsob, jak právě Vašemu dítěti pomoci.

Těším se na spolupráci s Vámi. PaedDr. Renata Zemánková školní speciální pedagog


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 20. 09. 2011 | 4390 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server