* Projektový den STÁVÁM SE ČTENÁŘEM


Účastníci:
žáci podle tříd rozděleni do třech skupin, každá skupina zpracovávala vybrané téma. V rámci každé skupiny žáci rozděleni do podskupin po max. 20 dětech, u každé podskupiny 2 vyučující.
1. kategorie 1. - 3. třída
2. kategorie 4. - 6. třída
3. kategorie 7. - 9. třída


Průběh projektového dne:
1. BLOK - 8:00 – 9:00 Úvod 
– seznámení s oblíbenou knihou. Děti si přinesou oblíbenou knížku, popovídají si o ní, vyplní + vybarví list vrby (každý dostane připravený, vystřihnutý) Seznámení dětí, že kromě prózy, příběhů s dětským hrdinou a pohádek je i poezie, básničky, verše. Vyučující přečte cizojazyčný text související s vybraným tématem skupiny.
2. BLOK - 9:15 – 10:15 Výtvarná dílna
Práce s vybraným tématem, dle rozdělení skupin si každý vyučující vybere techniku, formu…(např. plakát, loutky, kulisy, modelování …apod.)
3. BLOK - 10:30 – 11:30 Práce s textem
S vybraným tématem pracovat dle možností skupiny, tzn. např. báseň rozšířit (pokračování), vymyslet vlastní básničku, zdramatizovat, vytvořit komiks apod.

Výstup projektového dne:
Strom čtenářství – vrba + další z 2. a 3. bloku

 

Stávám se čtenářem 1 Stávám se čtenářem 2 Stávám se čtenářem 3 Stávám se čtenářem 4
Den, kdy bylo ve škole všechno jinak

Čtvrtek 13. května 2010 byl všední den jako každý jiný….Ráno vstát, nasnídat a rychle do školy. Jenže…Ve škole bylo ten den všechno jinak.
V rámci projektu Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků na ZŠ T.G.Masaryka Mnichovice se konal celoškolní projektový den „Stávám se čtenářem“. Děti z 1. - 3., 4. - 6. a 7. - 9. ročníku se rozdělily do smíšených skupin a celý den pracovaly na daná témata. Jejich cílem bylo v tento den vytvořit „strom čtenářství“, který bude plný „listů“ s jejich oblíbenými knížkami a práce s literárními texty.
Nejmladší děti, poté co si navzájem představily svoje nejmilejší knížky, které si přinesly do školy a vyrobily list stromu čtenářství, „objevily“ básničku Ufoni od Jiřího Žáčka. Zkoušely ji zdramatizovat, „přebásnit“, „předělat“ do prózy nebo napsat pokračování a na závěr ji různými způsoby výtvarně zpracovat. Někdo vyráběl vesmírný koráb nebo figurku mimozemšťana, některé skupiny společně „tvořily“ vesmír, jinde vznikla myšlenková mapa či ilustrace k básničce.
Jejich starší spolužáci podobně pracovali se Šípkovou Růženkou. Navíc objevili další cizojazyčná provedení této známé pohádky, verze s jiným koncem nebo pozměněným dějem i filmová zpracování. Vznikly plakáty k divadelnímu představení, které si nacvičili, loutky i obrázky do pohádkové knížky.
A ti nejstarší? Moliérův Lakomec. Klasické drama. Jak by se kdo zachoval dnes, co by psaly noviny, jaké vztahy vypluly na povrch…? Nad tím vším se žáci zamýšleli. Hráli divadlo, psali novinové články, přemýšleli nad dílem v dnešní době… Byla to hra…Ale se stanovenými pravidly, s náplní do detailů promyšlenou, s připravenými úkoly, náměty, tématy, pomůckami…
A kolik nového, kolik nových poznatků, informací, nových zkušeností, zážitků všichni v ten den vstřebali…
Mgr. Lenka Babišová


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 17. 07. 2010 | 2272 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server