* Rozšířená jazyková výuka v naší škole


Mnohaleté zkušenosti s výukou angličtiny zúročíme od školního roku 2011/2012 otevřením třídy s rozšířenou výukou jazyků (pro žáky 6. ročníku).

 

 Vyučujeme angličtinu od 1. třídy

V 1. a 2. třídách vyučujeme programem Supernature, který vychází ze světoznámé vyučovací metody Helen Doron. Zaměřuje se na mluvenou angličtinu, propaguje autentické užití jazyka a představuje slovní zásobu více než 500 slov. Super-Nature vytváří v dětech výborný základ a pozitivní postoj k výuce anglického jazyka, které si ponesou do příštích let. ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice je partnerem projektu, který realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci se 13 základními školami středočeského kraje.

Ve škole učí jazykoví asistenti z Velké Británie a z USA

Dlouholetou spolupráci s University of Chester , Velká Británie jsme od letošního školního roku rozšířili ještě o spolupráci s organizací CIEE, která zabezpečuje pobyt studentům z USA na Universitě Karlově a FAMU. V letošním školním roce studentka Lane pomáhá při konverzaci žákům 8. ročníku a student Andrew vede kroužek angličtiny pro děti z 1. a 2. tříd. Od ledna do června 2011 bude v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice působit na plný úvazek mladá Američanka Jewel.

Anglická sekce ve školní knihovně

Školní multimediální knihovna, která zahájila svůj provoz v září 2010, disponuje cizojazyčnými knížkami. K dispozici jsou jak výukové materiály, tak i knížky v angličtině pro různou jazykovou úroveň čtenáře (tzv. zjednodušená četba). Jedním z cílů našeho projektu „Interaktivní metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností žáků na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice“ je postupné rozšíření knižního fondu (hlavně v českém a anglickém jazyce).

Výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé cizích jazyků

Ačkoli se většina českých škol potýká s problémem zajistit kvalifikovanou výuku cizích jazyků, u nás to neplatí. Máme aprobované učitelky angličtiny a němčiny. Kolegyně, které vyučují v 1. a 2. třídách, jsou odborně proškolené pro výuku metodou Supernature. V rámci mimoškolní činnosti mohou děti navštěvovat kurzy francouzštiny a španělštiny. Nabídnout můžeme i kvalifikovanou výuku italštiny.

Moderní vybavení učeben

Naše škola je vybavena moderními technickými pomůckami. Všechny učebny jsou připojeny na internet. Téměř ve všech učebnách máme interaktivní dotykové tabule s dataprojektory a ozvučením. Nejen pro výuku jazyků je důležité používat zrak, sluch i hmat. Angličtinu vyučujeme podle učebnic z nakladatelství Oxford a Helen Doron. Hojně využíváme video, audio a další jazykové materiály v originále. Naši žáci 2. stupně mají zavedeny elektronické žákovské knížky.


Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 14. 11. 2010 | 3954 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server